Preventieve maatregelen per 26 september 2020 bij Pieter van Foreest preventieve mondkapjes

Geplaatst op: 30 September 2020

Een extra berichtgeving, waarvoor wij uw aandacht vragen

Veiligheidsregio Haaglanden
Het gaat niet goed met de besmettingen in Nederland en ook niet in onze regio. Vandaag zijn er 8 regio’s in Nederland bijgekomen met extra maatregelen (in totaal nu 14 regio’s). In de veiligheidsregio Haaglanden (waartoe onze regio behoort) gelden sinds vorige week extra maatregelen. Op dit moment bevindt regio Haaglanden zich in de zogeheten fase 2 = inschalingsniveau zorgelijk, dan wel ernstig. 

Het allerbelangrijkste is en blijft dat iedereen in Nederland zich houdt aan
de landelijke richtlijnen:

 • 1,5 meter afstand
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep/desinfecteren.
 • Bent u verkouden/ heeft u klachten? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Helaas zien we in Nederland dat niet iedereen zich hieraan houdt en dat daarmee het aantal besmettingen stijgt.

Preventieve maatregelen per 26 september 2020 
Ter bescherming van cliënten, (zorg)collega’s en bezoekers gaat Pieter van Foreest (op basis van de landelijke/regionale richtlijnen) over naar extra preventieve maatregelen. Deze maatregel gaat in per 26-9-2020.

We willen namelijk de zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden aan cliënten thuis, cliënten die bij ons wonen, die bij ons verblijven en die gebruik maken van de ontmoetingscentra, behandeling of andere voorziening. Ook willen we zo lang mogelijk bezoek  en sociaal contact mogelijk houden voor de cliënten die bij ons wonen en bij ons verblijven. 

Wat verandert er?

 • Medewerkers
  Medewerkers gaan bij cliënten- en patiëntencontact binnen een afstand van 1,5 meter preventief een chirurgisch neusmondmasker dragen. Dit is conform de richtlijn van Veiligheidsregio Haaglanden (GGD), Verenso en NVAVG (in afstemming met RIVM/LCI, Actiz en Vereniging Gehandicapten Nederland). Pieter van Foreest beschikt over voldoende chirurgische neusmondmaskers om de komende periode volgens de bovenstaande richtlijnen voor onze medewerkers in te kunnen zetten. 
   
 • Bezoekers
  Bezoekers blijven volgens de richtlijnen welkom (indien geen besmetting/isolatie op betreffende afdeling). Echter tijdens het bezoek aan uw naaste(n) is het dragen van een preventief mondneusmasker vanaf 26 september 2020 verplichtWe vragen u om zelf zorg te dragen voor het aanschaffen, bij u hebben en dragen van een eigen mondneusmasker. Deze richtlijn geldt voor alle bezoekers aan onze locaties. Klikt u hier voor uitleg over het juist gebruiken van een mondneusmasker


Samen staan we sterk
We blijven er alles aan doen om eventuele besmettingen te voorkomen. We houden alle cliënten nauwlettend in de gaten en er wordt laagdrempelig getest. We blijven alert en vragen u en iedereen om hetzelfde te doen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Houd u zich aub aan de richtlijnen en wees voorzichtig. Samen staan we sterk.