Prezo Keurmerk

Geplaatst op: 18 Maart 2019

De eindaudits, waarin getoetst wordt of de locaties en organisatieonderdelen hun PREZO-certificaat mogen behouden zijn op 11 maart jl. gestart. Deze eindaudit duurt twee dagen.

Met trots kunnen we melden dat we zijn voorgedragen om het huidige PREZO keurmerk te behouden! Gefeliciteerd! 

 • Stefanna is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • Sonnevanck is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • De Kreek is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • Thuiszorg is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • Ontmoetingscentra zijn voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • Hulp bij het Huishouden is voorgedragen om het Zilveren Keurmerk te behouden
 • Concern centraal heeft de eindaudit certificaat Voorwaarden met goed gevolg doorlopen. Dit betekent dat de auditor Perspekt adviseert dat PvF het centrale (concern) certificaat mag continueren
 • Akkerleven is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • Singelhof is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • De Hooge Tuinen is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • De Bieslandhof is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • Delfshove is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • Die Buytenweye is voorgedragen om het Zilveren Keurmerk te behouden
 • Duinhof is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • Lindenhof is voorgedragen om het Zilveren Keurmerk te behouden
 • Veenhage is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
 • Triangel, De Opmaat, De Terwebloem en Vlietzicht hadden al het Gouden Keurmerk en hebben een initiele audit gehad. Ze zijn voorgedragen voor het Gouden Keurmerk

Opvallend zijn de enorm mooie complimenten door de auditoren bij alle locaties. Vandaag werd zelfs één van onze locaties; De Hooge Tuinen; benoemd als koploper voor het Gouden Prezo Keurmerk! #trots 

Er volgen meer locaties, zodra meer bekend, laten wij dit uiteraard weten.

PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en stelt de cliënt centraal bij alle activiteiten die de medewerkers van Pieter van Foreest ondernemen tijdens de uitvoering van hun zorg- en dienstverlening. Het is een kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen in verantwoorde zorg. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden, zoals structuren en processen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt.