Prezo Keurmerk

Geplaatst op: 12 Maart 2019

De eindaudits, waarin getoetst wordt of de locaties en organisatieonderdelen hun PREZO-certificaat mogen behouden zijn op 11 maart jl. gestart. Deze eindaudit duurt twee dagen. Er is gestart met de audits bij de thuiszorg, ontmoetingscentra en hulp bij het huishouden.

Met trots kunnen we melden dat zij alledrie zijn voorgedragen om hun huidige PREZO keurmerk te behouden! 

  • Thuiszorg is voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
  • Ontmoetingscentra zijn voorgedragen om het Gouden Keurmerk te behouden
  • Hulp bij het Huishouden is voorgedragen om het Zilveren Keurmerk te behouden

PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en stelt de cliënt centraal bij alle activiteiten die de medewerkers van Pieter van Foreest ondernemen tijdens de uitvoering van hun zorg- en dienstverlening. Het is een kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen in verantwoorde zorg. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden, zoals structuren en processen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt.