Regionale samenwerking kwetsbare ouderen van start

Geplaatst op: 12 Februari 2019

Steeds meer ouderen willen langer thuis blijven wonen en de overheid steunt deze wens. Er zijn diverse mogelijkheden die hieraan bij kunnen dragen en meerdere organisaties zijn gestart met diverse succesvolle initiatieven.  Op 21 januari jl. hebben bestuurders uit cure, care en gemeenten ingestemd met de aanpak om samen bij te dragen aan het veilig en verantwoord thuis (blijven) wonen van kwetsbare ouderen én dat zij de juiste vervolgzorg kunnen krijgen indien nodig.

De aanpak bestaat uit twee projectlijnen binnen het Regionaal project kwetsbare ouderen die nu worden opgestart:

1.       Samenwerking in de wijk
Het optimaliseren van de samenwerking tussen welzijn- en zorgprofessionals rondom preventie, vroegsignalering en -diagnostiek en begeleiding van de (kwetsbare) oudere in de wijk. Met als doel het welzijn van en de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren zodat zij veilig en verantwoord thuis kunnen (blijven) wonen.

2.       Doorstroom in de keten
Een snelle en adequate doorstroom naar vervolgzorg indien thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk blijkt. Hierbij wordt toegewerkt naar optimaal gebruik van bestaande beschikbare capaciteit van (verpleeg- en ziekenhuis-) bedden en wijkverpleging.

Regionale kracht
Vanuit het Regionaal project kwetsbare ouderen worden nu de regionale krachten gebundeld door organisaties als Argos Zorggroep, DSW Zorgverzekeraar, Careyn, Frankelandgroep, Gemeente Delft, Gemeente Schiedam, Gemeente Maassluis, Gemeente Vlaardingen, Gemeenyr Westland, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Landelijke Huisartsen Vereniging, Pieter van Foreest, Reinier de Graaf, Zonnehuisgroep Vlaardingen en Zorgorganisatie Eerste Lijn.