Stap 2 versoepelde bezoekregeling bij meeste locaties Pieter van Foreest gefaseerd van start

Geplaatst op: 13 Juni 2020

Op bezoek...op naar de volgende stap

Zo fijn dat de deuren weer open zijn
Wat zijn we blij dat we naasten weer welkom kunnen heten! Alle locaties zijn (uiterlijk 8 juni jl.) gestart met de versoepelde bezoekregeling en overal hebben de eerste bezoeken inmiddels plaatsgevonden. Wat fijn om cliënten en naasten weer bij elkaar te zien. Weliswaar nog op afstand, maar wel nabij. Wat hebben we hier samen met de cliënten en ook hun naasten naar uit gekeken. Het is superfijn dat bezoek weer mogelijk is en de reacties zijn hartverwarmend.

Stap voor stap 
In overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben we afgesproken om stap voor stap de volgende stap te gaan passend bij de locatie, zodat de vereiste voorbereidingen getroffen kunnen worden per locatie en we op een verantwoorde manier de volgende stap per locatie kunnen zetten. De eerste stap is gezet bij alle locaties (uiterlijk 8 juni jl. gestart): één vaste bezoeker per cliënt per week zonder glas gedurende een uur (dit is inclusief binnenkomst, registratie, vertrek etc). Dit is tot dusver goed verlopen, dat betekent dat we stapsgewijs en passend bij de locatie de volgende stap (stap 2) kunnen gaan zetten. 

Op naar de volgende stap in de bezoekregeling 
De eerste contactpersonen en cliënten zijn via de locatie geïnformeerd over de volgende stap binnen de betreffende locatie. Vanuit de locaties worden zij geïnformeerd met de datum waarop de betreffende locatie van start gaat. Ook verstrekken de locaties rechtstreeks informatie over het inplannen van deze bezoeken. Indien een contactpersoon vragen hierover heeft, kan contact worden opgenomen met de locatie op de manier zoals omschreven in de informatie van de locatie. Op die wijze kunnen we de zorgcollega's ontzien en samen zorgen dat het zo goed mogelijk verloopt. 

Zorgvuldig en in samenspraak
Ook deze stap doen we zorgvuldig en in
 overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad en op basis van de landelijke richtlijnen. Bij deze stap is het mogelijk om twee vaste bezoekers per cliënt per week tegelijkertijd te ontvangen zonder glas gedurende 1,5 uur (let op: dit is inclusief binnenkomst, registratie, instructie, vertrek etc. en zal bij de meeste locaties neerkomen op een bezoek aan de cliënt van 1 uur). Daarnaast wordt het stap voor stap ook mogelijk om voor bijvoorbeeld een wandeling naar buiten te gaan. Startdatum is passend bij de locatie en wordt rechtstreeks met de eerste contactpersonen gecommuniceerd. Ook hierbij gelden voorwaarden op basis van de landelijke richtlijnen. Uiteraard houden we gedurende iedere stap de cliënten goed in de gaten en volgen we nauwlettend de landelijke ontwikkelingen en mogelijkheden.

Raambezoek
Raambezoek in de verschillende vormen blijft op de meeste locaties ook mogelijk, dit is afhankelijk van de mogelijkheden op betreffende locatie. Beeldbellen en gewoon bellen blijft ook tot de mogelijkheden behoren. Dit wordt door veel cliënten erg fijn gevonden en gewaardeerd.

Samen zorgen voor een veilig bezoek
Samen met de cliënten en de naasten kunnen we ervoor zorgen dat we steeds een stap verder kunnen zetten. Dit doen we door er samen voor te zorgen dat de bezoeken zo veilig mogelijk verlopen. Veilig voor alle cliënten op de betreffende locatie, voor de bezoekers en voor de medewerkers. Belangrijk is dat de bezoekers zich blijven houden aan de algemene richtlijnen van COVID-19, dus 1,5 meter afstand, geen handen geven, niesen en hoesten in elleboog en bij klachten, zoals hoesten en koorts thuis blijven. Immers het coronavirus is nog steeds aanwezig in de samenleving. En we willen er samen met u alles aan doen om het bezoek zo veilig mogelijk te organiseren en de locaties coronavirus vrij te houden.


Informatie per locatie 
Onderstaand de link naar de locatieinformatie welke digitaal aan de contactpersonen is verstuurd. De eerste contactpersonen zonder mailadres, ontvangen deze informatie thuis per post. 

Delft

Westland


Midden-Delfland


Pijnacker-Nootdorp

Samen zorgen voor een veilig bezoek
Samen met de cliënten en de naasten kunnen we ervoor zorgen dat dit bezoek zo veilig mogelijk verloopt. Veilig voor alle cliënten op de betreffende locatie, voor de bezoekers en voor de collega's. Het versoepelen van de bezoekregeling is immers best spannend, want het coronavirus is nog steeds aanwezig in de samenleving. En we willen er alles aan doen om dit zo veilig mogelijk te organiseren. Daarom zijn er huisregels opgesteld. 

Huisregels
We begrijpen dat naasten niets liever willen dan hun naaste snel bezoeken en een dikke knuffel geven. Knuffelen is helaas nog niet mogelijk. Bezoek, ook in deze nieuwe vorm is aan strikte voorwaarden gebonden. Op basis van de landelijk geldende richtlijnen versoepeling bezoekregeling heeft Pieter van Foreest huisregels opgesteld. De contactpersonen hebben deze huisregels ontvangen en we vragen hen vriendelijk om zich hieraan en aan de landelijke richtlijnen te houden. 

Afspraak
Bezoek is alleen mogelijk op afspraak, we zijn verplicht om een gezondheidscheck te laten plaatsvinden (stellen van vragen: zie checklist eigen gezondheid), bezoek dient geregistreerd te worden, handen desinfecteren bij binnenkomst, er wordt een mondkapje verstrekt om preventief te dragen tijdens het bezoek en over het gebruik daarvan worden instructies gegeven. We vragen bezoekers en naasten nadrukkelijk om  op het moment dat zij of iemand in het huishouden (milde) klachten heeft, aub thuis te blijven volgens de richtlijnen om mogelijke besmetting bij cliënten zoveel als mogelijk te voorkomen. 

In contact: raambezoek
Op bijna iedere locatie zijn ook vormen van raambezoek mogelijk volgens de richtlijnen. Ook beeldbellen of gewoon bellen is voor veel cliënten en hun naasten fijn. Deze mogelijkheden blijven daar waar mogelijk voorlopig nog bestaan, ook wanneer in de locaties (beperkt) bezoek weer mogelijk is. Om een afspraak in te plannen kunnen de contactpersonen volgens de afspraken contact opnemen met de eigen locatie/contactpersoon op de gevraagde manier.  

We zijn enorm blij om deze stap in de nieuwe bezoekregeling te kunnen zetten 

#welkom #samen #dankbaar #bezoek