Steeds meer bezoek mogelijk in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen

Geplaatst op: 25 Juni 2020

In alle verpleeghuislocaties, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen (zonder besmetting) zijn inmiddels meerdere bezoekers (2) per cliënt welkom. Ook is het maken van een wandeling buiten met bezoek weer mogelijk. Aan zowel bezoek in het verpleeghuis als aan het maken van een wandeling buiten worden nog wel voorwaarden gesteld. Aankomende weken zullen deze beperkingen, zodra dat kan, steeds verder worden versoepeld. 

Dilemma

De te nemen maatregelen blijven een dilemma tussen de veiligheid en het welzijn van de bewoners. Nu er snel en voldoende getest kan worden en er landelijk genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen zijn kan er veilig en verantwoord meer en vaker bezoek komen. Wel willen we dit zorgvuldig organiseren, volgens de nog steeds geldende landelijke richtlijnen en in afstemming met de cliëntenraad en ondernemingsraad, rekening houdend met de lokale situatie per locatie.   

Alertheid

Hoewel de landelijke cijfers de goede kant op gaan, zijn er ook de afgelopen weken wel nieuwe besmettingen geconstateerd in verpleeghuizen elders in het land. Het Coronavirus is nog niet uit Nederland weg en zal onze alertheid blijven vragen. Bewoners van verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen blijven uiterst kwetsbaar en een besmetting heeft grote gevolgen. Voor bewoners, naasten, medewerkers en de maatschappij. Een nieuwe besmetting betekent ook weer moeten sluiten voor bezoek. 

Versnelde versoepeling

Het kabinet besloot eind mei dat tot 15 juli maximaal 1 vaste bezoeker toegang zou krijgen tot het verpleeghuis. Op 3 juni heeft het kabinet haar besluit aangepast en gesteld dat verpleeghuizen waar het veilig en verantwoord kan al vanaf 15 juni meer bezoek mochten toelaten. Op 24 juni heeft het kabinet gecommuniceerd dat alle verpleeghuislocaties bezoek steeds meer kan toelaten, volgens de richtlijnen, afgestemd met de cliëntenraad en ondernemingsraad en passend bij de mogelijkheden op de betreffende locatie v.w.b. praktische invulling. Bij alle locaties van Pieter van Foreest is reeds een versnelde versoepeling van de bezoekregeling ingezet en is bezoek van meer dan één vaste bezoeker mogelijk. Er wordt nu gekeken hoe de volgende stappen ook versneld en volgens de richtlijnen (o.a. registratie, borgen 1,5 meter e.d.) en in samenspraak kunnen worden vormgegeven. De contactpersonen houden we hier uiteraard direct vanuit de specifieke locatie op de hoogte. 

https://pietervanforeest.nl/coronavirus/coronavirus-nieuws/vanaf-29-juni-volgende-fase-fase-2-versoepeling-bezoekregeling