Stefanna behoudt PREZO gouden keurmerk

Geplaatst op: 27 Juli 2018
Recent is ook Stefanna beoordeeld of er nog voldaan wordt aan de kwaliteitseisen voor het PREZO gouden keurmerk. Stefanna is geslaagd voor deze controle en mag daarmee het keurmerk behouden! Een mooie prestatie waar ze trots op mogen zijn! 
 
PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en stelt de cliënt centraal bij alle activiteiten die de medewerkers van Pieter van Foreest ondernemen tijdens de uitvoering van hun zorg- en dienstverlening. Het is een kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen in verantwoorde zorg. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden, zoals structuren en processen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt.