Testen op coronavirus bij cliënten, hoe zit dat?

Geplaatst op: 18 April 2020

 

In verpleeghuizen:
Heeft een cliënt symptomen / klachten passend bij het coronavirus (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)? Dan wordt er direct een test afgenomen door de verantwoordelijke specialist ouderengeneeskunde. De eerste contactpersoon wordt direct op de hoogte gebracht en op de hoogte gehouden van de uitslag en ook daarna.

In verzorgingshuizen:
Heeft een cliënt in het verzorgingshuis symptomen / klachten passend bij het coronavirus (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)? Dan wordt de huisarts direct gewaarschuwd. In verzorgingshuizen is de huisarts namelijk medisch verantwoordelijk. De huisarts wordt dringend verzocht om een test af te nemen. Ook hierbij informeren wij de eerste contactpersoon direct. De uitslag zal in dit geval meestal via de huisarts worden gedeeld. Uiteraard houden wij contact met de eerste contactpersoon.

Thuiswonende cliënten
Voor thuiswonende cliënten is de huisarts verantwoordelijk. Het aanvragen van een test gaat via de reguliere route via de huisarts.

Nog eens nalezen: kijk op onze website.