Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Toekomst van Abtswoude

Geplaatst op: 24 Juli 2014

Net als in de rest van Nederland wordt er goed gekeken naar welke zorg nu en in de toekomst nodig is. Verzorgingshuiszorg (zorgzwaartepakket 1,2,3 en de helft van 4) wordt niet meer geïndiceerd door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Thuiszorg is in opkomst. Steeds meer mensen willen ook het liefst thuis blijven wonen, zolang dit mogelijk is. Als thuiswonen niet meer gaat, moet er professionele zorg met verblijf zijn. Dit betreft dan veelal verpleeghuiszorg (zorgzwaartepakket 5 en hoger).

Zorghuis 2020 of verpleeghuiszorg
Uit het oogpunt van deze landelijke ontwikkelingen en met de vergrijzing op komst, die in Delft rond het jaar 2020 in gaat zetten, zullen in Delft meer plekken voor verpleeghuiszorg moeten worden gecreëerd. Verzorgingshuisplaatsen zullen of omgezet moeten worden naar verpleeghuisplaatsen of in een totaal andere vorm aangeboden moeten worden ‘Zorghuis 2020’, waarbij de bewoner huur betaalt en zorg aan huis ontvangt van Pieter van Foreest.

Kwaliteit
Voor de locaties Delfshove en Lindenhof wordt onderzocht of Zorghuis 2020 haalbaar is. Eerder is al aangegeven dat de locaties Abtswoude en Die Buytenweye zich het beste lenen voor verpleeghuiszorg. Die Buytenweye is een schitterend nieuw gebouw (2011), Abtswoude daarentegen is een gebouw van 45 jaar oud. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de moderne ouderenzorg. Kwaliteitsverbetering en dé excellente verpleeghuiszorg van de toekomst bieden binnen een verouderd gebouw als Abtswoude is niet haalbaar.

Abtswoude
Afgelopen week zijn de cliënten met hun familieleden/contactpersoon, de medewerkers en de vrijwilligers geïnformeerd; dat het gebouw Abtswoude aan de Aert van der Leeuwlaan in Delft gaat sluiten. Over de toekomstige invulling van zorg op deze locatie gaat Pieter van Foreest in gesprek met de cliëntenraad, de gemeente, Vestia (inzake de aanleunwoningen) en het zorgkantoor. Pieter van Foreest zal alles in het werk stellen om op locatie Abtwoude vormen van verpleeghuiszorg aan te bieden in een toekomstbestendig nieuw gebouw.

In overleg met cliënten
De zorgorganisatie gaat met de 133 huidige cliënten en hun familie in de komende weken in gesprek om te spreken over de persoonlijke wensen van de cliënten en te kijken naar de mogelijkheden. Wanneer de locatie precies de deuren zal gaan sluiten is nog niet bekend en is geheel afhankelijk van de wensen vanuit de bewoners en de mogelijkheden die er zijn.

In overleg met de gemeente en Vestia over de aan- & inleunwoningen
De 61 aan- en inleunwoningen zijn eigendom van Vestia. De bewoners huren de aan- of inleunwoning van deze woningbouwcoöperatie. Hierbij zijn de huidige reguliere regels van woningtoewijzing van toepassing. Op dit moment kan een ieder; jong en oud; in aanmerking komen voor deze woningen. Pieter van Foreest heeft dit eerder aan de orde gebracht en wil graag in nader overleg met de gemeente Delft en Vestia om deze toewijzingsregels aangescherpt te kunnen krijgen met criteria als: minimumleeftijd hoofdbewoner 65 jaar en de hoofdbewoner beschikt over een zorgindicatie. Zodat in de aan- en inleunwoningen senioren wonen met een zorgvraag, hetgeen waar de aan- en inleunwoningen ook voor bedoeld waren. Zorg Thuis voor deze bewoners is nu mogelijk en blijft mogelijk. De bewoners van de aan- en inleunwoningen worden uiteraard op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rondom het verzorgingshuis Abtswoude.