Uitreiking gouden PREZO Keurmerken

Geplaatst op: 22 Oktober 2015

Gouden keurmerken overhandigd

Pieter van Foreest heeft met de locaties De Kreek, De Hooge Tuinen, Singelhof en Akkerleven prestigieuze kwaliteitskeurmerken behaald. Op 21 oktober vond de officiële overhandiging plaats in De Hooge Tuinen in Naaldwijk. De prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt staan hierbij centraal. Het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsnormen en de prestaties zijn positief beoordeeld. De vier locaties zijn dan ook bekroond met gouden PREZO keurmerken in de zorg.

Pieter van Foreest is bijzonder trots op dit resultaat. Het Keurmerk is een tastbaar bewijs dat de zorg- en dienstverlening aan de cliënten op een verantwoorde manier plaatsvindt. De cliënt staat centraal. De externe toetsing voor het Keurmerk in de Zorg is uitgevoerd door Stichting Perspekt.

PREZO

PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader en volgt dezelfde opbouw en structuur: domeinen, pijlers en voorwaarden. Centraal in PREZO (VV&T) staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties). PREZO is in 2008 in opdracht van Actiz (branche organisatie VV&T) ontwikkeld.

Perspekt

Perspekt, keurmerk in de zorg, is een geaccrediteerd kwaliteitsinstituut met als doel bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en maatschappelijke profilering en legitimering van zorgorganisaties. Organisaties in de VVT sector kunnen een bronzen, zilveren of gouden keurmerk in de zorg krijgen. Bij deze toetsingen ligt het accent op cliëntenperspectief en kwaliteitsontwikkeling.