Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Eerstelijns verblijf in 2017 vergoed door basisverzekering

Geplaatst op: 4 April 2017

Kortdurend verblijf of wel eerstelijns verblijf in een zorginstelling wordt per 1 januari 2017 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om tijdelijke, eerstelijns zorg voor cliënten die vanwege medische redenen (nog) niet thuis kunnen wonen. Eerstelijns verblijf is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, maar waarvoor het eigenlijk nog niet verantwoord is om ze al naar huis sturen, omdat goede opvang en verzorging ontbreekt. Het kan ook gaan om personen die al thuis wonen, maar waarvoor het, vanwege achteruitgang van de gezondheid, verstandig is om ze tijdelijk te laten opnemen in een zorginstelling of verpleeghuis.

Kosten eerstelijns verblijf

De afgelopen twee jaar werd eerstelijns verblijf nog bekostigd via een subsidieregeling in de Wet langdurige zorg (Wlz). Toen was er een indicatie van het CIZ nodig en werd er een eigen bijdrage gevraagd. Nu de zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering is een verwijzing vanuit het ziekenhuis of van de huisarts voldoende. Het eerstelijns verblijf valt wel onder het eigen risico van de zorgverzekering.