Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Informatiebijeenkomst kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 23 Maart 2017

Er is sinds kort een Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Wat betekent dit Kwaliteitskader voor de sector, de zorgorganisaties en de betrokken partijen? Hoe kan de sector recht doen aan de opdracht om te leren en verder te ontwikkelen? Om hier duidelijkheid over te geven organiseren Zorginstituut Nederland en het programma Waardigheid en trots in april en mei 15 informatiebijeenkomsten verspreid over heel Nederland. Ook bij Pieter van Foreest wordt deze bijeenkomst georganiseerd op donderdag 13 april in locatie De Kreek te 's-Gravenzande.

Informatiebijeenkomst Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Tijdens de informatiebijeenkomsten, die plaats zullen vinden door heel Nederland, zullen experts vanuit Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS informatie geven over de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Tevens is de IGZ aanwezig om een toelichting te geven op de wijze waarop de inspectie toezicht houdt in de ontwikkel- en implementatiefase van het Kwaliteitskader. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan over thema’s. Ook zullen zorgverleners en zorgorganisaties aan elkaar laten zien op welke wijze zij met het Kwaliteitskader aan de slag gaan. De meest gestelde vragen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden opgenomen in een Vraag en antwoord-overzicht op de website van Waardigheid & Trots www.waardigheidentrots.nl.

Voor en van mensen

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt het wettelijk kader voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Nu het Kwaliteitskader is vastgesteld is het veld aan zet, en in het bijzonder zorgverleners en zorgorganisaties. Inschrijving is voorbehouden aan personen die werkzaam zijn bij een verpleeghuis of een zorgkantoor en leden van cliëntenraden van een verpleeghuis en kan via de website van Waardigheid en Trots.