Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Nieuwe gebiedswethouder brengt wijkbezoek aan de Kuyperwijk

Geplaatst op: 25 Juni 2021

De Kuyperwijk in Delft is volop in beweging. Samen met partners in de wijk, zoals Vidomes en andere woningcorporaties, zorginstellingen en ondernemers, zet de gemeente Delft zich in om de Kuyperwijk te versterken. Zo wordt deze wijk nog prettiger om in te wonen, leven en werken.  Woensdag 23 juni maakte de nieuwe gebiedswethouder voor de Kuyperwijk, Lennart Harpe, op de fiets een kennismakingstoer door de buurt.

Bijzondere woonvorm
Natuurlijk mocht een bezoek aan de nieuwbouw aan de Van Alkemadestraat en Van Schuijlenburchstraat niet ontbreken. Daar heetten de bewoners, medewerkers van woningcorporatie Vidomes, en Pieter van Foreest de wethouder van harte welkom. Gebiedsconsulent Thomas Pouliopoulos van Vidomes informeerde Harpe over de recente oplevering van 23 eengezinswoningen aan de Van Alkemadestraat en de 68 appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat die na de zomer worden opgeleverd. Het mooie aan deze woonvorm is dat jong en oud met elkaar wonen en naar elkaar omkijken. Door de locatie is het voorzieningenniveau in de directe omgeving hoog met o.a. winkels, een apotheek en Ontmoetingscentrum Vermeertoren van Pieter van Foreest.

Samen met Joyce Blom, manager Ontmoetingscentra bij Pieter van Foreest en Elles Pleijter, flatcoach bij Vidomes, lichtte Pouliopoulos de bijzondere woonvorm in dit nieuwbouwproject toe. Een gemeenschap voor en door bewoners, waar jong en oud, vitaal en kwetsbaar, gezinnen en alleenstaanden samen wonen. Een woonvorm waarbij bewoners ermee instemmen iets voor elkaar over te hebben en voor elkaar te betekenen; een vorm van nabuurschap. Ook mensen met een lichte zorgbehoefte kunnen hier terecht. Om dit woonconcept volgens deze visie te realiseren werken Vidomes, Pieter van Foreest en Delft voor Elkaar samen. Een mooie proeftuin om – als dit woonconcept slaagt – in de toekomst ook op andere plekken uit te rollen.

In gesprek met bewoners
Daarnaast werd er met een aantal nieuwe bewoners over hun eerste ervaringen gesproken.Eén bewoner vertelde 12 jaar gezocht te hebben naar een woning en was heel blij deze nu eindelijk gevonden te hebben. De flatcoach sprak met de bewoners over haar rol als sociaal contactpersoon en verbinder. Stichting Groenkracht zal bewoners helpen bij het tuineren om hen te stimuleren zoveel mogelijk groen te planten en onderhouden in hun tuinen.

Vlag gehesen
Tot slot werd op feestelijke wijze de vlag gehesen op het Van Foreestplein. Met de vrolijke stippen herkent iedereen nu het winkel- en voorzieningencentrum als hart van de wijk. 

Samenwerking Vidomes met Pieter van Foreest en gemeente Delft
In november 2020 hebben Vidomes, Pieter van Foreest en Gemeente Delft een samenwerkingsovereenkomst getekend voor deze woonvorm. Elk vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden ervaren zij dat er behoeft is aan woonvormen waar mensen zelfstandig, maar toch ook samen kunnen wonen. Samen met andere partijen spannen zij zich in om langer thuis wonen en weer thuis wonen aantrekkelijker te maken in Delft.