Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Overheveling hulpmiddelen naar Wlz

Geplaatst op: 25 November 2019

Vanaf 1 januari 2020 worden rolstoelen en scootmobielen voor mensen in een Wlz-instelling verstrekt uit één regeling: de Wet langdurige zorg (Wlz). De veranderingen gelden alleen voor mensen die in een zorginstelling wonen. Voor mensen in de zorg thuis verandert er niets.

Op dit moment worden de mobiliteitshulpmiddelen geleverd uit meerdere regelingen, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2020 worden de mobiliteitshulpmiddelen voor mensen die in een zorginstelling wonen alleen nog maar verstrekt vanuit de Wlz. Voor mensen die thuis wonen met een Wlz-zorg verandert er niets. 

Om welke hulpmiddelen gaat het?
Hulpmiddelen voor mobiliteit (bijv. rolstoel en scootmobiel).
Hulpmiddelen voor zorg en wonen voor algemeen gebruik (bijv. tillift, hoog-laagbed en roerende voorzieningen).

Welke mobiliteitshulpmiddelen verstrekt de Wlz?
Op dit moment verstrekt de Wlz alleen rolstoelen. Vanaf 2020 komen daar bij: scootmobielen en niet-algemeen gebruikelijke fietsen, zoals driewielfietsen.

Verandering per 1 januari
Indien ouderen in een zorginstelling wonen en zij hun rolstoel of scootmobiel van de gemeente hebben gekregen, dan behouden zij dat hulpmiddel. De gemeente blijft verantwoordelijk voor aanpassingen en onderhoud tot het hulpmiddel vervangen wordt. Als ouderen na 1 januari 2020 een nieuw mobiltieitshulpmiddel nodig hebben, dan wordt deze verstrekt uit de Wet langdurige zorg en ook vanuit die regeling onderhouden.

In de zorg thuis verandert er niets
Voor mensen die niet in een Wlz-instelling wonen verandert er niets. Voor hen geldt dat de rolstoelen en scootmobielen verstrekt worden door de gemeente, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vragen? Neem contact op met het Juiste Loket, een informatie- en adviespunt over wetten en regelingen.

Bron: rijksoverheid