Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Prinsjesdag: Wat kunnen wij in 2022 verwachten?

Geplaatst op: 22 September 2021

Afgelopen dinsdag maakte het (demissionair) kabinet de plannen voor 2022 bekend tijdens prinsjesdag. Het kabinet zet vooral in op toegankelijke en betaalbare zorg voor de toekomst. Zorg die van goede kwaliteit blijft ondanks veranderingen, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Er komt meer aandacht voor preventie en gezondheid, focus op organisatie en regie en oog voor vernieuwing en werkplezier. Daarvoor worden in 2022 extra middelen beschikbaar gesteld. We hebben de plannen die invloed hebben op de ouderenzorg en onze organisatie op een rij gezet.

  • In de ‘subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging’ komt 57 miljoen euro beschikbaar voor projecten gericht op samenwerking of het verminderen van administratieve lasten.
  • Het kabinet trekt komend jaar 14 miljoen euro uit voor de ‘stimuleringsregeling e-health thuis’ voor mensen die thuis ondersteuning en zorg nodig hebben.
  • In 2022 is ruim 4 miljoen beschikbaar in ‘subsidieregeling juiste zorg op de juiste plek’, onder andere bedoeld om samenwerking in de regio en tussen zorgsectoren te stimuleren.
  • Het kabinet steunt de sector in het werven, scholen en behouden van voldoende zorgmedewerkers. Dit wordt gedaan via bijvoorbeeld de financiering van medische vervolgopleidingen en stages.
  • Door de coronacrisis is het tekort aan stageplekken voor studenten van zorgopleidingen verder toegenomen, omdat veel stages zijn uit- of afgesteld. In 2022 is er 63,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om werkgevers een impuls te geven om meer stageplekken aan te bieden en deze op een innovatieve wijze vorm te geven.
  • Om de zorg toekomstbestendig te maken is het belangrijk om de inzet van digitaal ondersteunende zorg en e-health-toepassingen te vergroten. Tijdens de crisis is dit essentieel gebleken, onder andere om gegevens tussen zorgaanbieders, de GGD en het RIVM te kunnen delen. Dit moeten we vast zien te houden in de toekomst.

Bron: Rijksoverheid