Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Spoedoverleg staatssecretaris problemen inkoop wijkverpleging 2015

Geplaatst op: 29 Oktober 2014

Nu de consequenties van het inkoopbeleid wijkverpleging door zorgverzekeraars steeds duidelijker worden, komen er bij zorgbranche vertegenwoordiger ActiZ in toenemende mate klachten binnen. Voor het bestuur van ActiZ is dit aanleiding om met de staatssecretaris in (spoed)overleg te treden.

 

Bij ActiZ komen momenteel veel klachten binnen over de inkoop van de wijkverpleging. ActiZ neemt deze signalen zeer serieus; wij ondernemen momenteel verschillende acties. Een belangrijk moment is donderdag 30 oktober a.s. Dan is er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over wijkverpleging. Ter voorbereiding daarop is er vorige week een brief naar de Vaste Kamercommissie van VWS gestuurd. Actiz wijst de leden van de Tweede Kamer onder andere op het feit dat er van een beleidsarme overheveling van de verpleging en verzorging geen sprake is. Het financiële kader en de wijze waarop dit wordt toebedeeld aan zorgaanbieders leiden er toe dat er in 2015 te weinig geld is om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen.

Ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is van mening dat de taakstelling voor 2015 niet haalbaar en niet realistisch is; zij melden dat onder andere in landelijk overleg. Actiz heeft daarom eind vorige week ook een brief (inclusief bijlage) naar ZN gestuurd. Bij hen brengt Actiz onder de aandacht dat zij van hen verwachten dat zij niet alleen signalen afgeven, maar dat zij deze uitspraken ook onderbouwen. Daarnaast benadrukt Actiz dat het geen pas geeft om de financiële risico’s eenzijdig op het bord van de zorgaanbieders neer te leggen. Er is als partijen samen een ‘onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging’ afgesproken; het is zaak om (ook) eventuele problemen die ontstaan samen op te lossen.

 

Dinsdagochtend 28 oktober is er tot slot een spoedoverleg met de staatssecretaris van VWS over de zorgen die wij ons maken over de zorginkoop wijkverpleging. Tijdens dit spoedoverleg willen we met de staatssecretaris tot concrete afspraken komen om deze problemen op korte termijn op te lossen. Mocht dit spoedoverleg onvoldoende resultaat opleveren dan zullen we ons dinsdag beraden op vervolgacties, inclusief de noodzakelijke publiciteit.

 

bron: www.Actiz.nl bericht d.d. 27-10-2014