Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Waardigheid en trots

Geplaatst op: 30 November 2015
 
Medio juli 2015 heeft het ministerie VWS bekend gemaakt dat 151 voorstellen om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren, door cliëntenraden en zorgverleners positief zijn beoordeeld. Op 24 september 2015 vond in de ochtend de startbijeenkomst plaats van de vierde groep deelnemers aan Waardigheid en trots, rondom het thema ‘Cliënt centraal’. Pieter van Foreest is één van deze deelnemers. Marcel Kruger, de themacoördinator van deze groep, startte de bijeenkomst met een kort interview met Brigitte Verhage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De deelnemers van deze groep zijn: Activite, Carintreggeland, De Zorgspecialist, Het Parkhuis, King Arthur Groep, Pieter van Foreest, Schakelring, Sint Jacob, Valkenhof, Vitalis woonzorg groep, zorgcentra Meerlanden en Zorgpartners Midden-Holland. Alle aanbieders vertelden in een korte pitch waar hun project over gaat.  
 
Presentatie van projecten
Pieter van Foreest is geselecteerd met het plan "wij ontwikkelen dé nieuwe standaard voor verhuizen naar een verpleeghuis in Nederland". De presentatie die Pieter van Foreest heeft gegeven baseerde zich op de personage ‘Niek’. Niek is een tuinder en de verhuizing naar het verpleeghuis viel hem heel erg zwaar. Niek is één van de bewoners van Pieter van Foreest en middels een filmpje werd het verbeterplan door de projectgroep vanuit Pieter van Foreest gepresenteerd. Want wat kunnen verpleeghuizen doen om de overgang naar een verpleeghuis voor cliënten en hun naasten minder zwaar te maken? Iedere geselecteerde zorgorganisatie presenteerde zijn project. Tijdens het presenteren van de projecten kwam de kennisuitwisseling direct op gang, met mooie reacties op elkaar. En dat is precies zoals het programma is bedoeld! Elkaar inspireren en op basis van de beste voorbeelden de sector een stap verder brengen. Met deze bijeenkomst zijn we écht gestart. Het programma gaat de zorgaanbieders de komende maanden ondersteunen bij o.a. het uitwisselen van kennis en ervaringen en het wegnemen van drempels.
 
Verbeterplan Pieter van Foreest: verhuizing naar een verpleeghuis
De verhuizing naar een verpleeghuis is voor cliënten en naasten een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt daar in de zorg niet altijd evenveel rekening mee gehouden. Het is vooral een periode waarin er veel formulieren ingevuld moeten worden en veel geregeld dient te worden. Vaak wordt de impact die de verhuizing op de cliënt en diens naasten heeft daarbij vergeten. Pieter van Foreest heeft het proces voor, tijdens en na de verhuizing onder de loep genomen en wil de procedures hierop aanpassen en deze procedures als voorbeeld laten zijn voor verpleeghuizen in Nederland. Het project is gestart met een behoeftenonderzoek, vanuit het oogpunt van de cliënt. Hierbij is vooral het proces van oriëntatie tot de eerste zes weken na verhuizing van enorm belang. Denk hierbij onder andere aan de kennismaking met de cliënt en de informatieverstrekking die altijd voorafgaand aan de verhuizing plaatsvindt en meer stapsgewijs, zodat een cliënt en naaste beter voorbereid zijn op de overgang. Ook naasten al veel eerder en al vóór de verhuizing betrekken bij het zorgplan, zodat hiermee ook de familie-/netwerkparticipatie wordt bevorderd. De pilot rondom dit project wordt uitgevoerd in locatie De Kreek. Mooie verbeterplannen. Op naar mooie resultaten voor de cliënten van verpleeghuizen in Nederland!