Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Wat betekent de nieuwe rijksbegroting voor de ouderenzorg?

Geplaatst op: 17 September 2015

“Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg, voor een waardige oude dag. ” Dat zei Koning Willem Alexander tijdens de troonrede op Prinsjesdag afgelopen dinsdag. Daarnaast zei hij dat er structureel 210 miljoen euro beschikbaar komt om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht. Hoe gaat dit eruitzien en waar krijgen zorgorganisaties als Pieter van Foreest komend jaar mee te maken?

Hieronder een klein overzicht van belangrijke punten uit de rijksbegroting. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren. De volledige troonrede, de miljoenennota, en de rijksbegroting zijn terug te lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag

Veranderingen in de zorg
Samen met patiënten, cliënten en professionals in de zorg, heeft de Rijksoverheid de afgelopen jaren hard gewerkt om de veranderingen in de zorg voor elkaar te krijgen. In 2016 moeten mensen verbeteringen in de zorg echt gaan merken. Merken dat de zorg aansluit op hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat zij begrijpelijke informatie over kwaliteit makkelijk kunnen vinden. Dat keuzes met, in plaats van voor patiënten worden gemaakt. Dat ze zich gehoord voelen als ze een klacht hebben over de zorg. Dat verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers zich gezien weten.

Waardigheid en trots
De kwaliteit van zorg moet omhoog en beter aansluiten op de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten. Daarvoor stelt het kabinet onder andere structureel extra budget beschikbaar voor dagactiviteiten voor ouderen in een verpleeghuis. Daarnaast geeft het kabinet een grote impuls aan de opleiding en bijscholing van professionals in de verpleeghuiszorg. Zo krijgen professionals meer ruimte om de zorg te verlenen die cliënten nodig hebben. Ten slotte wordt de taakstelling voor de langdurige zorg uit het Regeerakkoord voor 2016 teruggedraaid.

Administratieve lasten
Zorgverleners moeten gaan merken dat meer openheid niet hoeft te leiden tot meer administratie van de eigen instelling, beroepsgroep, toezichthouders, overheid of zorgverzekeraars. Merkbaar minder regeldruk is een belangrijke doelstelling voor de resterende kabinetsperiode. Dit vraagt om een forse inspanning om de bureaucratie in de zorg terug te dringen. In 2016 moet de zorg makkelijker worden door slimmer samen te werken en regels eenvoudiger te maken. Zo kunnen zorgverleners met plezier hun werk doen en zijn ze geen tijd kwijt aan overbodig papierwerk.

Dementie
Dementie is een groot maatschappelijk vraagstuk. Vooral de zorg thuis voor iemand met dementie kan heel zwaar zijn. Het aantal mensen met dementie dat thuis woont, wordt steeds groter. Samenleven met dementie vraagt om meer kennis in de samenleving. Met het programma Dementievrienden wil de Rijksoverheid dat 1 miljoen Nederlanders binnen 5 jaar meer over dementie weet. En dat mensen leren hoe ze dementerenden kunnen helpen. Zo wordt Nederland dementievriendelijker. Het kabinet investeert € 32,5 miljoen in het Deltaplan Dementie. Dit plan voorziet in wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke hersenaandoening.