Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Wijzigingen basispakket per 1 januari 2015

Geplaatst op: 11 Juni 2014

Bron: www.rijksoverheid.nl http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2014/06/10/wijzigingen-basispakket-per-1- januari-2015.html  In samenhang met de ouderenzorg, beperken wij ons in deze berichtgeving hieronder tot de overhevelingen AWBZ en Geriatrische Revalidatiezorg  Nieuwsbericht | 10-06-2014

Per 1 januari 2015 vinden er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats. Het betreft overhevelingen vanuit de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), ruimere toegang tot geriatrische revalidatiezorg en wijzigingen in de vergoeding van prenatale testen en reiskosten van donoren. Minister Schippers heeft tevens besloten om een aantal nieuwe behandelingen en geneesmiddelen aan te wijzen als potentiële kandidaten voor voorwaardelijke toelating.

Overhevelingen AWBZ

Vanwege de hervorming van de langdurige zorg wordt het basispakket per 1 januari 2015 uitgebreid met:

  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg;
  • Verpleging en verzorging zonder verblijf;
  • Het tweede en derde jaar intramurale op behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het eerste jaar verblijf – en overigens ook alle ambulante ggz - maakt al onderdeel uit van het basispakket.

Dit betekent dat zorgverzekeraars verantwoordelijk worden voor de levering van deze zorg.

Geriatrische revalidatiezorg
Op dit moment heeft een patiënt alleen recht op vergoeding van geriatrische revalidatiezorg wanneer deze direct aansluitend op een ziekenhuisopname wordt gestart. In de praktijk is er een kleine groep cliënten die geïndiceerd is voor geriatrische revalidatie, aansluitend op een ziekenhuisverblijf, maar daarvan afziet, ondanks goede voorlichting tijdens het ziekenhuisverblijf. Eenmaal thuis blijkt zo’n cliënt soms binnen enkele dagen spijt te krijgen en toch gebruik te willen maken van de voor de cliënt noodzakelijke, geïndiceerde geriatrische revalidatie. Om dit mogelijk te maken wordt geregeld dat de geriatrische revalidatie niet langer direct, maar binnen een week moet aansluiten op het ziekenhuisverblijf.