Verzorgingshuizen Sonnevanck, Duinhof, Monica en Stefanna sluiten eind 2017 de deuren

Geplaatst op: 30 November -0001

Delft – Het nieuwe AWBZ-beleid van de regering leidt er toe dat verzorgingshuizen op termijn gaan verdwijnen. Ook Pieter van Foreest ontkomt daar niet aan. Met als consequentie dat de verzorgingshuizen Sonnevanck, Duinhof, Monica en Stefanna noodgedwongen de deuren over een periode van 3 tot 4 jaar gaan sluiten.

Bestuurder Jos Bleijenberg realiseert zich terdege dat dit een enorme stap is voor zowel bewoners als voor familie, medewerkers en vrijwilligers van de vier verzorgingshuizen. “In de (ouderen)zorg worden sinds 1 januari 2013 de lichte zorgzwaartepakketten (zzp) 1 en 2 niet meer geïndiceerd. Vanaf 2014 wordt zzp 3 niet meer geïndiceerd en vanaf 2016 wordt 50% van zzp 4 ook niet meer geïndiceerd. Er worden geen lagere indicaties meer afgegeven voor ouderen die lichte zorg nodig hebben. Deze ‘nieuwe’ ouderen zullen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Dit is ook de maatschappelijke tendens en vaak ook de wens van de zorgvrager. Doordat deze lagere indicaties niet meer worden afgegeven, zal de vraag naar verzorgingshuisplaatsen in de huidige vorm de komende jaren drastisch dalen en uiteindelijk verdwijnen Op de wachtlijsten staan nu reeds bijna uitsluitend ouderen die zware zorg nodig hebben.”

Thuis
De senioren die lichte zorg nodig hebben blijven voortaan thuis en krijgen zorg thuis. Men blijft dus thuis wonen, maar men kan wel gebruik maken van de faciliteiten van Pieter van Foreest. Zoals deelname aan activiteiten, het verstrekken van maaltijden, personenalarmering, hulp bij het huishouden of zorg thuis gedurende 24 uur per dag. Ook heeft Pieter van Foreest een gespecialiseerd Zorg Thuis team voor ‘zwaardere zorg’ aan huis.

Zorglocaties in de regio
” De gebouwen van Sonnevanck, Duinhof, Monica en Stefanna zijn niet geschikt te maken voor de zware zorg. Scheiden van wonen en zorg is daar ook niet mogelijk; de appartementen zijn te klein. In een aantal andere locaties van Pieter van Foreest is het wel mogelijk om de locatie geschikt te maken voor zware zorg of scheiden wonen en zorg. De locaties De Kreek, De Naaldhorst, De Hooge Tuinen, De Bieslandhof, Vlietzicht en Singelhof zijn al locaties voor ouderen met een zware zorgvraag. De geografische spreiding van zorglocaties in de zorgregio van Pieter van Foreest is hiermee zo optimaal mogelijk.

Op dit moment wonen er 76 senioren in Sonnevanck, 36 senioren in Duinhof, 43 senioren in Monica en 153 senioren in Stefanna met een gemiddelde leeftijd tussen de 85 en 90 jaar. Pieter van Foreest zal voor de bewoners blijven zorgen. Gedurende de komende jaren komen er geen nieuwe bewoners in deze locaties. In overleg met de bewoners en familie worden afspraken gemaakt over wensen en mogelijkheden.

De sluiting van de vier locaties duurt 3 tot 4 jaar. Pieter van Foreest is zich ervan bewust dat het voor alle belanghebbenden een onprettige boodschap is. We hebben het vroegtijdig aangekondigd, zodat we ook ruim de tijd hebben om met alle bewoners en familie persoonlijk te gaan bekijken hoe de toekomst er uit kan gaan zien.”