Wij gaan voor kwaliteit : Wet zorg en dwang en informatie voor cliënten hierover

Geplaatst op: 16 Februari 2021

 

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). De wet regelt de voorwaarden voor toepassing van onvrijwillige zorg en onvrijwillig verblijf en de rechten van cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.  Belangrijk is dat cliënten geïnformeerd worden over de toepassing van deze wet binnen Pieter van Foreest.

Hieronder staat aangegeven welke informatie beschikbaar is en waar deze te vinden is.

 

Folders met uitleg over de Wet zorg en dwang

Op de website van Pieter van Foreest staan drie folders met informatie over de Wzd namelijk:

 

  1. Wat betekent de Wet zorg en dwang voor mij? https://pietervanforeest.nl/files/Folder_Wat_betekent_de_Wet_zorg_en_dwang_voor_mij.pdf    
  2. Wat betekent de Wet zorg en dwang voor mij als vertegenwoordiger?   https://pietervanforeest.nl/files/Folder_Vertegenwoordiger_en_de_Wet_zorg_en_dwang.pdf   
  3. Wat betekent de Wet zorg en dwang voor mijn familie?   https://pietervanforeest.nl/files/Folder_Wat_betekent_de_Wet_zorg_en_dwang_voor_mijn_familielid.pdf

 

Cliëntenvertrouwenspersoon

De cliënt en zijn/haar familie heeft recht op ondersteuning bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon biedt deze ondersteuning. Pieter van Foreest is een samenwerking aangegaan met Zorgstem, een aanbieder van onafhankelijk cliëntenvertrouwenswerk. De cliëntenvertrouwenspersoon vanuit Zorgstem is Mw. Marjan de Vries.
U kunt haar bereiken via email, m.devries-vuijk@zorgstemvertrouwenspersonen.nl of telefonisch, 06-40970356.
Informatie hierover op de website van Pieter van Foreest

Informatiebrochure locatie

Voor elke locatie is een informatiebrochure, die dient als wegwijzer tijdens het verblijf bij Pieter van Foreest en aan alle bewoners worden verstrekt. In deze informatiebrochure wordt de nieuwe Wet zorg en dwang benoemd en de cliënt gewezen op het recht op ondersteuning bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg door een cliëntenvertrouwenspersoon.
 

Klachten onvrijwillige zorg

Een klacht over onvrijwillige zorg, een Wzd-klacht, wordt door de Raad van Bestuur, klachtenfunctionaris of klachtencommissie ter behandeling doorgestuurd naar de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). De KCOZ is ingesteld door representatieve organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties en Pieter van Foreest heeft zich hierbij aangesloten.

Informatie over behandeling van Wzd-klachten: 

Contactpersoon en/of vertegenwoordiger

Cliënten die niet meer (geheel) wilsbekwaam zijn en (meestal) op een psychogeriatrische afdeling verblijven, moeten altijd een vertegenwoordiger hebben, omdat zij niet of niet meer voldoende in staat zijn om de eigen belangen te behartigen. Een contactpersoon is degene via wie Pieter van Foreest het contact met familie onderhoudt. Vertegenwoordiger is degene die namens de cliënt medische en zorg-beslissingen kan nemen. De functies kunnen door dezelfde persoon worden vervuld, maar ook door verschillende personen. Op de website staat een folder met uitleg : https://pietervanforeest.nl/praktische-informatie/contactpersoon-enof-vertegenwoordiger