World Health Day 2022

Geplaatst op: 7 April 2022

World Health Day
World Health Day is een dag die in het leven geroepen is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Elk jaar staat er een ander thema op het programma dat te maken heeft met gezondheid. De thema’s van de vorige jaren waren armoede en het ontbreken van goed onderwijs. Dit jaar is het thema ‘Our planet, our health’ en wordt de connectie tussen het gezond houden van de aarde en onze gezondheid gelegd.

Samen Duurzaam
Alles wat in de restafvalbak terecht komt, wordt niet gerecycled, maar verbrand. Hier komt CO2 bij vrij en er gaan belangrijke grondstoffen verloren, waar weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Door het scheiden van afval, wordt de hoeveelheid restafval verminderd en wordt de CO2 uitstoot gereduceerd. Op pilotlocaties Akkerleven en Dock van Delft gaan we op korte termijn starten met het scheiden van afval. Op deze locaties zullen de afvalstromen restafval, PBD (plastic, blik en drinkpakken), GFT, bekers en incontinentiemateriaal apart ingezameld worden. Op deze locaties worden diverse afvalbakken geplaatst om het scheiden van deze afvalstromen mogelijk te maken.

In de toekomst zullen ook de andere locaties volgen, hiervan houden we jullie natuurlijk op de hoogte. Op naar een duurzame toekomst!