VVAR Symposium: Persoonsgericht werken, wat doet het met jou?

Op donderdag 22 november a.s. vindt het jaarlijkse VVAR-symposium weer plaats. Dit jaar is het thema Persoonsgericht werken, wat doet het met jou?
Het belooft een interessant symposium te worden. Eén van de sprekers is Carin Gaemers, bekend van het 'Scherp op ouderenzorg' manifest en er zijn diverse workshops.

Workshops

PGW en ethische dilemma’s
Ethiek gaat over dingen die we vanzelfsprekend vinden. Sta jij wel eens stil bij waarom je de dingen doet zoals je ze doet? Stilstaan bij de afwegingen die je maakt, achterhalen waarom je bepaalde keuzes maakt, dát is waar het bij ethiek om gaat. Wat is goed voor de andere persoon? Hoe denkt de persoon er zelf over? Wat kan ik doen om het goede te bereiken? Aan de hand van concrete dilemma’s die in de dagelijkse praktijk voorkomen kijken we hoe je hier op een persoonsgerichte manier mee aan de slag kunt.

PGW en ongeschreven regels
Het komt vaak voor dat er in zorgteams regels ontstaan omdat bijvoorbeeld iets al heel lang op een bepaalde manier gebeurt. Ook worden wet- en regelgeving wel eens verkeerd geïnterpreteerd en daar vloeien dan allemaal afdelingsregels uit voort. Sommige regels nemen we gewoon aan. Maar dragen ze wel bij aan wat er écht ‘moet’? Als het welbevinden van de individuele cliënt namelijk ons uitgangspunt is, zijn bepaalde regels dan zinvol of nodig? Kan jij je vinden in bijvoorbeeld de uitspraken als ‘cliënten mogen geen vlees snijden, want dat is gevaarlijk en bovendien mag dat niet van de HACCP’ of ‘het is voor ouderen gewoon zó belangrijk dat ze de hele nacht slapen?’ Kloppen deze uitspraken of roept dit in je team vragen of discussiepunten op? Persoonsgericht werken helpt je om kritisch naar regels op de afdeling te kijken en ze (op de juiste manier) ter discussie te stellen.

PGW en rouw en verlies
De persoonsgerichte zorg en begeleiding aan onze cliënten en hun naasten is vaak intensief; soms bouw je een langdurige relatie op, maar soms is de ondersteuning kort en complex. Vaak stopt de zorg-/begeleidingsrelatie door een ingrijpende gebeurtenis, namelijk verhuizen naar een verpleeghuis of door overlijden van een cliënt. Dit vraagt van jou als zorgmedewerker om snel te schakelen om in je zorg en begeleiding zoveel mogelijk bij de behoeften van de cliënt aan te kunnen sluiten. Afstand en nabijheid zijn belangrijke begrippen in een zorgrelatie, hoe zorg je ervoor dat je dit ook daadwerkelijk invulling geeft, wat heb je hierbij nodig? Ken jij je eigen behoeften hierin? Weet je ook hoe je dat doet, stil staan bij je behoeften? En waarom dit een voorwaarde is om goede zorg te kunnen verlenen?

PGW en mantelzorger
Bij persoonsgericht werken is het belangrijk dat je de cliënt kent en zijn/ haar behoeftes en daar iedere keer op in kan spelen. Maar wat als het lijkt als de familie iets anders wilt dan wat jij denkt wat prettig is voor de cliënt? Bijvoorbeeld de familie wil dat moeder elke dag doucht terwijl jullie hebben gemerkt dat zij meer gebaat is bij minder vaak douchen. Hoe ga je het gesprek aan om uiteindelijk tot het gezamenlijke doel te komen: een zo comfortabel leven voor de cliënt? Hoe houd je daarin zo goed mogelijk rekening met de achterliggende drijfveren van de familie? En ook: hoe trek je eventuele kritiek van de familie niet persoonlijk aan?

Aanmelden
Kom jij ook naar het VVAR symposium? Meld je dan aan en schrijf je in voor de workshops (maximaal 2). Je bent van harte welkom!

Datum :  donderdag 22 november 2018
Tijd      :  14.00 – 16.30 uur of 19.00 - 21.30 uur
Locatie :  't Centrum, Hoofdstraat 100, De Lier

 

  1. Aanmelden VVAR Symposium 2018