Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van Akkerleven/Singelhof is opgericht met als doel om voor de bewoners extraatjes te realiseren die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Akkerleven krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. Denk hierbij aan recreatieve avonden, uitstapjes voor bewoners, aanleg van een kas in de belevingstuin en meer.

‘Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen!’

Activiteiten

Dankzij donaties, giften, opbrengsten van wandelingen en andere acties heeft Stichting Vrienden van Akkerleven/Singelhof in de afgelopen periode een financiële bijdrage kunnen leveren aan zaken die het leven van de cliënten veraangenamen. Zo hebben ze mede bijgedragen aan de Avonddriedaagse, een muzikaal optreden, een frame met zonnedoek, de kweekkas, de muzikale bingo en heeft stichting Vrienden een bijdrage gegeven voor het aanschaffen van een rolstoeltransportfiets.

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over Akkerleven/Singelhof tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden. Zo draagt u een steentje bij aan onze komende projecten. Klik hier voor de brochure van Stichting Vrienden.

Contact: Veldvreugd 15, 2636 JJ  Schipluiden


Algemene gegevens
 

RSIN nummer 858639816

Bestuur


Voorzitter                             mevrouw A. de Goede-van Tiel
Vice voorzitter                     de heer L. Rodenrijs 
Penningmeester                  mevrouw T. van Tuyn
Bestuurslid                          mevrouw C. Rodenrijs

Beloning

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

Bekijk de jaarcijfers van 2023

Bekijk de jaarcijfers van 2022 - anbi

Bekijk de jaarcijfers van 2021

Bekijk de jaarcijfers van 2020

Bekijk de jaarcijfers van 2019

Bekijk de jaarcijfers van 2018

ANBI 

Stichting Vrienden van Akkerleven is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI vindt u via deze link: ANBI

 

 • Annemiek de Goede-van Tiel

  Voorzitter
 • Truus van Tuyn

  Penningmeester
 • R. Duyndam

  Bestuurslid
 • Conny Rodenrijs

  Bestuurslid