Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in woonzorgcentrum Akkerleven

Wonen in woonzorgcentrum Akkerleven is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen appartement en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kan doen en hoe en waar medewerkers u kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen zoals aankleden of douchen, maar het kan ook hulp zijn bij het indelen van uw dag of het bieden van structuur.

Zorg voor bewoners met dementie

Wanneer u als gevolg van dementie niet meer in staat bent om geheel of gedeeltelijk voor uzelf te zorgen, dan kunt u in de beschermde omgeving van de afdeling Trambrug wonen. U heeft uw eigen appartement met badkamer en toilet en daarnaast is er een leefkeuken en huiskamer waar het gezellig vertoeven is. De zorg wordt geboden volgens het concept kleinschalig wonen.

Kleinschalig wonen

We spreken over kleinschalig wonen als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in een groepswoning woont. Bij kleinschalig wonen wordt geprobeerd om het dagelijks leven zoals in de thuissituatie zoveel mogelijk voort te zetten. Zo wordt er met de groep gekookt, worden samen de boodschappen gedaan en vinden er huishoudelijke activiteiten plaats. In een kleinschalige woonvorm staat het wonen centraal. Dit betekent dat we ernaar streven dat u als bewoner zich thuis voelt. Dit wordt bewerkstelligd door persoonsgericht te werken en bewoners actief te betrekken bij de dagelijkse activiteiten. Ook familie maakt onderdeel uit van de woongroep en wordt betrokken bij het dagelijks leven en de zorg. Net zoals dat thuis ook ging.

Behandeling

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Wanneer behandeling onderdeel uitmaakt van uw indicatie kunt u rekenen op de professionele hulp van het team van Pieter van Foreest. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en samen bepaalt u hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten. Heeft u geen behandeling in uw indicatie zitten, maar heeft u dit wel nodig dan kan uw huisarts hierin adviseren en u eventueel doorverwijzen. Het staat u vrij uw eigen behandelaar te kiezen. Uiteraard kunt u kiezen voor de expertise van Pieter van Foreest. U kunt hiervoor terecht bij Pieters Behandel Praktijk. Vraag naar de mogelijkheden bij uw contactverzorgende.

Welzijn

Akkerleven heeft een gevarieerd activiteitenaanbod. Bij de samenstelling is uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met de welzijnsmedewerkers kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Zo kunt u in Akkerleven deelnemen aan creatieve activteiten als handwerken en schilderen, genieten van het muziekprogramma of meedoen met de kaartclub. Het activiteitenaanbod van de locatie kunt u terugvinden in de agenda op deze website. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. In enkele gevallen kan een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld materiaalkosten gevraagd worden. Dit wordt van tevoren aangegeven.