Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het onderzoeken, behandelen, adviseren en begeleiden van volwassenen voor wie het dagelijkse handelen niet (meer) vanzelfsprekend is. Het gaat hier om het handelen op het gebied van persoonlijke verzorging, productiviteit (zoals het huishouden, koken en vervoer) en vrije tijd.

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?

Samen met u zoekt de ergotherapeut uit wat belangrijk is voor u en wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Vervolgens ondersteunt de ergotherapeut u bij het realiseren van uw doelen / hulpvragen. De ergotherapeut kan voor advisering, begeleiding en behandeling ingeschakeld worden in het:

  • leren om opnieuw handelingen uit te voeren na een ziekte;
  • leren om handelingen anders uit te voeren, bv. aankleden, huishouden en koken met één hand;
  • adviseren bij het aanvragen van woonaanpassingen
  • adviseren bij het aanvragen van hulpmiddelen, zoals een aangepaste (rol)stoel of scootmobiel;
  • leren omgaan met hulpmiddelen;
  • leren omgaan met een verminderd geheugen;
  • begeleiden bij het zoeken naar zinvolle bezigheden;
  • adviseren van de mantelzorgers hoe ze u het beste kunnen begeleiden e/o ondersteunen bij dagelijkse handelingen

Specialisaties

Er zijn veel aandoeningen en ziektes die leiden tot problemen in het dagelijks handelen. Om deze klachten goed te kunnen behandelen is kennis van de aandoening of ziekte essentieel. De ergotherapeuten van Pieter van Foreest hebben zich gespecialiseerd in problemen, ziektes en aandoeningen die vaak samen gaan met ouderdom. Denk hierbij aan valpreventie of orthopedische revalidatie, maar ook ziektebeelden als CVA, Dementie, Parkinson of MS. Klik voor meer informatie over Specialistische Zorg.

Waar

Ergotherapeutische behandelingen en afspraken vinden veelal bij u thuis* plaats, zodat de ergotherapeut uw dagelijkse situatie goed kan bekijken en u 'op maat'  kan adviseren. Dit gebeurt in overleg met uw (huis)arts en uw ergotherapeut. Wij proberen u altijd te behandelen op een locatie die voor u makkelijk te bereiken is. De ergotherapeuten houden praktijk in de locaties De Bieslandhof, De Kreek, Weidevogelhof en Pieters Behandel Praktijk van Pieter van Foreest.

* zelfstandig, woonzorgcentrum, verpleeghuis