Mimetherapie

Beide kanten van het gezicht heeft een nervus facialis ofwel aangezichtszenuw. Deze zenuw stuurt de spieren aan die zorgen voor de expressie (mimiek) van het gezicht. Ook het sluiten van de ogen en mond wordt geregeld door deze zenuw. De aangezichtszenuw komt uit de hersenen en loopt naar de spieren van het gezicht.

Een aangezichtsverlamming

Wanneer om welke reden ook de zenuw beschadigd wordt, functioneert deze minder goed. De aangedane zijde van het gezicht beweegt niet goed meer mee. Het kan dan zijn dat het gezicht scheef staat: de mondhoek aan de aangedane zijde hangt lager, de plooi tussen neus en mondhoek verdwijnt en het oog is wijder dan aan de gezonde zijde. Doordat de mond deels omlaag hangt, kan spreken, slikken en speekselcontrole moeilijk(er) zijn.

Oorzaak en herstel
Een medisch onderzoek kan uitwijzen welke oorzaak ten grondslag van de aangezichtsverlamming ligt. Dit onderzoek wordt gedaan door een arts of specialist. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan een aangezichtsverlamming helemaal, gedeeltelijk of iets herstellen.

Logopedische behandeling
Als een beschadigde zenuw niet volledig herstelt, kunt u er hinderlijke restverschijnselen aan overhouden: asymmetrie in het gezicht, verminderde bewegelijkheid en abnormaal bewegen. Deze verschijnselen kunnen zoveel mogelijk onderdrukt worden door oefentherapie, ook wel mimetherapie genoemd. Dit wordt gegeven door een speciaal opgeleide logopedist: een mimetherapeut. De logopedist van Pieter’s Behandel Praktijk is hiervoor opgeleid. De logopedist geeft naast mimetherapie ook advies en uitleg over herstel- en herstelmogelijkheden, tips en adviezen voor het vergemakkelijken van het eten en drinken en helpt bij het verbeteren van de verstaanbaarheid van het spreken.