Spraakafzien (liplezen)

Iedereen kan wel een beetje spraakafzien (vroeger vaak liplezen genoemd), al zijn de meeste mensen zich daar niet van bewust. Wanneer u bijvoorbeeld slecht hoort, of uw gehoor gaat steeds verder achteruit, dan kan het verstaan van spraak lastig zijn, ondanks dat u wellicht een goed hoortoestel heeft. U zult merken dat u automatisch meer naar het gezicht van uw gesprekspartner gaat kijken. Deze natuurlijke vaardigheid kunt u in een training bij een gespecialiseerde logopedist verder ontwikkelen.

Voor wie is de training spraakafzien bedoeld ?

De training is bedoeld voor volwassenen met gehoorproblemen. U kunt bijvoorbeeld slechthorend zijn. Het spraakafzien kan dan benut worden ter ondersteuning van wat u hoort met uw restgehoor.
Het kan ook zo zijn dat u plotseling doof bent geworden of dat uw gehoor geleidelijk steeds slechter wordt. U zult dan voor een groot deel aangewezen zijn op het spraakafzien.

Wat leert u in een training?

In de training leert u klanken af te lezen van de mond van uw gesprekspartner.  Klanken zijn namelijk niet alleen te horen. Door naar de mondbewegingen te kijken van de gesprekspartner, kun je vaak ook zien wat er gezegd wordt.  Met name aan het begin van een woord kun je, na de nodige training, zien of iemand het heeft over zaal, baal, of kaal.

Er wordt ook geoefend met het herkennen van de mondbewegingen in woorden, zinnen en in korte teksten/gesprekjes. Tevens krijgt u in de training algemene tips hoe u beter kan omgaan met uw gehoorprobleem in verschillende communicatieve situaties. Aan het eind van de training kunt u spraak beter afzien en daardoor beter verstaan wat de ander zegt. Tevens weet u op welke factoren u moet letten voor een optimale communicatie. De training wordt individueel of in groepsverband aangeboden in Delft onder deskundige begeleiding van een logopedist. In enkele gevallen kan de training  ook aan huis plaatsvinden.