Geriatrische Revalidatie Zorg

Geriatrische revalidatiezorg is kortdurende/tijdelijke, multidisciplinaire (behandeling noodzakelijk vanuit verschillende disciplines, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie), op herstel gerichte zorg. GRZ is van toepassing op patiënten die na een ziekenhuisopname tijdelijk nog niet naar huis kunnen, maar voor revalidatiebehandeling tijdelijk in een revalidatiecentrum worden opgenomen. De opname wordt zo kort mogelijk gehouden. De patiënt revalideert op deze afdeling tot het niveau waarop het veilig en verantwoord is om de patiënt terug te laten keren naar de thuissituatie om vervolgens thuis verder te kunnen herstellen en indien nodig via ambulante revalidatie verder te revalideren.