Revalidatie thuis

Klinische opname voor revalidatie met een verblijf in een revalidatiecentrum heeft lang niet altijd de voorkeur en is ook niet altijd (meer) noodzakelijk. Vaak is het heel goed mogelijk en zelfs beter om na een ziekenhuisopname direct vanuit huis te revalideren. De behandeling vindt dan thuis of poliklinisch plaats in bijvoorbeeld Pieter’s Behandel Praktijk. De mogelijkheden hierin, zeker bij orthopedische en bijvoorbeeld CVA patiënten zijn enorm gegroeid. Verzorging, verpleging, specialistische zorg en ook (revalidatie)behandeling aan huis is mogelijk. Of u in aanmerking komt voor revalidatie thuis of revalidatie met verblijf, hangt volledig af van uw persoonlijke situatie. Uiteraard wordt met elke (toekomstige) cliënt zorgvuldig nagegaan wat de beste revalidatieaanpak is. Thuisrevalidatie is het uitgangspunt tenzij om medische of sociale gronden dit niet wenselijk is.