Bezoek en in contact blijven

Locaties wonen met zorg en bezoek 

We zijn ontzettend blij dat, na twee maanden, de deuren van de locaties volgens de nieuwe richtlijnen van de overheid inzake bezoekregeling open mogen. De collega’s hebben alles op alles gezet om dit geheel conform de richtlijnen zo snel als mogelijk uit te werken. Alle eerste contactpersonen zijn vanuit de eigen locaties hierover geïnformeerd. De versoepeling gaat stap voor stap en hierbij gelden huisregels op basis van de landelijke bezoekrichtlijnen. De landelijke richtlijnen en huisregels zijn er niet voor niets. Alleen met elkaar kunnen we zo eventuele besmettingen zo goed mogelijk voorkomen. Houd u zich dus alstublieft aan deze afspraken en volg de instructies van de collega's op. 

Tijdlijn besluiten overheid

 • Op 19-03-2020 heeft de Rijksoverheid / RIVM via een persconferentie bekend gemaakt dat vanaf heden alle woonzorgcentra en verpleeghuizen in Nederland niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers.
 • Op 21-04-2020 is tijdens de persconferentie deze maatregel verlengd tot 20 mei 2020.
 • Op 11-05-2020 en 19-05-2020 is tijdens de persconferenties gelukkig meer perspectief geboden.
  • Per 11 mei 2020 is start gemaakt met één locatie per GGD-regio (26 in totaal) waarbij bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden wordt toegelaten.
  • Per 25 mei 2020 (datum n.a.v. persconferentie van 19-5-2020) is dit uitgebreid naar meer locaties, waarbij het perspectief is dat vanaf 15 juni alle zorglocaties (zonder (vermoedelijke) besmetting) die voldoen aan de landelijke voorwaarden bezoekregeling onder voorwaarden open gaan voor bezoek.
   • De zorgorganisatie dient voordat een locatie open kan gaan hierover afspraken te maken met de cliëntenraad en de ondernemingsraad
   • Huisregels op te stellen op basis van de landelijke bezoekrichtlijnen van de overheid die verder per organisatie/locatie worden uitgewerkt. 
   • 1,5 meter richtlijn, registratie, afspraak maken/plannen en andere bijbehorende processen te organiseren
 • Op 24-06-2020 benadrukte minister Hugo de Jonge om bezoekregeling te volgen en bezoek toe te laten indien mogelijk en in samenspraak.

Pieter van Foreest 

 • Vanaf mei (het moment dat dit mogelijk was) raambezoek in verschillende vormen (startdatum per locatie verschillend, ivm organiseren van raambezoek passend bij locatie) 
 • Vanaf 1 juni 2020 start met eerste stap in bezoekregeling: 1 vaste bezoeker per cliënt, 1 keer per week  (startdatum varieert van 1 tot 8 juni, passend bij betreffende locatie)
 • Vanaf 15 juni 2020 start met tweede stap in bezoekregeling: 2 vaste bezoekers per cliënt per week en de mogelijkheid om tijdens bezoek buiten te gaan wandelen (stardatum varieert van 15 tot 22 juni, passend bij betreffende locatie) 
 • Vanaf 29 juni 2020 start met volgende fase in bezoekregeling: 4 vaste bezoekers, maximaal 2 tegelijk, 3 bezoeken per week (startdatum bij alle locaties gelijk) 

* Indien er een besmetting voordoet, wordt de bezoekregeling in de betreffende locatie stopgezet

Mogelijkheden om in contact te blijven

 • Op bezoek 

Het is mogelijk om de locaties van Pieter van Foreest onder voorwaarden te bezoeken. Hierbij gelden huisregels op basis van de landelijke richtlijnen 'bezoekrichtlijnen van de overheid' :

Een locatie dient vrij te zijn van (vermoeden van) het coronavirus. Is er (een vermoeden van) een uitbraak van het coronavirus, dan wordt de bezoekregeling (totdat de betreffende locatie weer vrij is van het coronavirus) voor de betreffende locatie gestopt. Iedere locatie heeft de eerste contactpersoon geïnformeerd over de start van de bezoekregeling op de betreffende locatie en houden hierover ook contact. Voor vragen over de bezoekregeling of voor het maken van een afspraak kunnen de eerste contactpersonen rechtstreeks terecht bij de betreffende locatie. 

 • Beeldbellen of telefonisch contact 

Uiteraard doen we er alles aan om contact mogelijk te maken, zoals beeldbellen, telefonisch contact enzovoorts. Wilt u graag op deze manier in contact komen met uw naaste, neemt u hierover contact op met de locatie dan kunt u samen bespreken wat de mogelijkheden zijn. Afspraken hieromtrent lopen via de eerste contactpersoon. 

 • Raambezoek 

​Locaties zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken voor wat betreft het mogelijk maken van raambezoek. Enkele locaties bieden inmiddels deze mogelijkheid. Dit raambezoek kan alleen op afspraak en hier zijn wel een aantal richtlijnen aan verbonden. Uw locatie informeert u indien en/of zodra raambezoek mogelijk is en op welke manier. Bij het raambezoek gelden de volgende richtlijnen: 

Om raambezoek op een veilige manier mogelijk te maken en ook zo te behouden is het belangrijk dat u en wij ons aan de onderstaande afspraken houden: 

 • Raambezoek is alleen mogelijk wanneer er een  scheiding tussen cliënt en bezoek gewaarborgd kan worden.
 • De hygiëneregels en landelijke richtlijnen dienen ten alle tijden te worden nageleefd. 
 • Bezoek kan alleen op afspraak, binnen vastgestelde tijden. De locatie informeert de eigen contactpersonen v.w.b. bezoekmogelijkheden op de betreffende locatie.
 • De eerste contactpersoon is degene die de afspraken voor raambezoek met de locatie kan maken.
  Is er iemand anders die op bezoek wil komen, dan kan de afspraak via de eerste contactpersoon worden gemaakt met de locatie.  
 • Per bezoek aan cliënt maximaal 2 bezoekers.
 • Om het bezoeken eerlijk te verdelen is het mogelijk om per cliënt éénmaal per week bezoek te ontvangen. Dit bezoek is gedurende 30 min. (incl. aankomst, vertrek en schoonmaak tussen bezoeken door).
  Een locatie kan hiervan afwijken (frequenter afspraken) indien dit te realiseren is.
 • Bezoek vindt plaats onder toezicht van medewerker(s) van Pieter van Foreest. 
 • Locaties/afdelingen die (preventief) geïsoleerd zijn in verband met (eerdere) besmetting of noodzakelijke preventiemaatregelen kunnen geen bezoek ontvangen in verband met inperken besmettingsgevaar. 
  De locatie informeert de eerste contactpersonen wanneer er wel/geen bezoek mogelijk is bij het maken van de afspraak.
  Het kan voorkomen dat bezoek wordt geannuleerd en verplaatst naar een ander moment i.v.m. (preventieve) isolatie, hiervoor vragen wij u vooraf uw begrip.​

Uitzondering tijdens de stervensfase/bij overlijden

 • Bezoek tijdens de stervensfase/bij overlijden

In uitzonderlijke gevallen, bij overlijden (stervensfase) is het mogelijk om in overleg en op afspraak de locatie te betreden. Landelijk is hiervoor een uitzondering op de regels gemaakt. Hierbij gelden echter wel hele strikte richtlijnen:

 • bezoek aan de locatie alleen in overleg met de locatie 
 • het is niet toegestaan om zelfstandig het pand te betreden
 • de bezoeker mag absoluut geen luchtwegklachten en/of koorts hebben
 • bezoek dient direct bij binnenkomst naar de kamer van de naaste te gaan en bij vertrek direct naar de uitgang, het is niet toegestaan om elkaar in gangen, bij de receptie of andere ruimtes te ontmoeten. Dit ter bescherming van alle andere cliënten en onze medewerkers.
 • bezoek dient bij binnenkomst en vertrek de handen te desinfecteren/wassen (volgens de richtlijnen)
 • bezoek dient een mondkapje te dragen (zie huisregels bezoek)
 • bezoek dient zich aan de landelijke richtlijnen en de aanvullende richtlijnen te houden
 • bezoek dient afstand te houden (landelijke regels) 
 • er is een maximum aan aantal bezoekers per bezoek en ook een maximale duur van het bezoek, de locatie kan u hierover verder informeren.
 • bezoek dient zich te houden aan de aanwijzingen van locatiemanagement en medewerkers