Bezoek en in contact blijven

We zijn ontzettend blij dat we bezoekers kunnen ontvangen en willen bezoek altijd mogelijk maken. Dat is fijn voor de bewoners, voor hun naasten en ook voor ons. Wel hebben we hier samen een verantwoordelijkheid in. Voor onszelf en voor elkaar. Het coronavirus is een besmettelijk virus en het laatste dat we allemaal willen is dat we het virus verspreiden. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld verdeeld over verschillende fases. In iedere fase is bezoek mogelijk, wel gelden er bij de betreffende fase behorende richtlijnen en voorwaarden. Door ons allemaal aan richtlijnen te houden, maken we samen veilig bezoek mogelijk.

Hoe maken we bezoek mogelijk?

Uitbraak- en preventieteam
Op iedere locatie is een lokaal uitbraak- en preventieteam actief. Dit team bestaat uit zorgprofessionals, (locatie)manager en specialist ouderengeneeskunde/arts. Zij weten precies op welk moment er sprake is van opschaling en handelen daarbij volgens de landelijke richtlijnen. Er zijn vijf verschillende fases die van toepassing kunnen zijn:  

Fase wit                         

Fase oranje     

 

Fase rood         

  • één of meerdere besmettingen op een locatie
  • cliënt(en) zijn getest, uitslag is positief op coronavirus. 
  • Quarantaine is van toepassing voor betreffende kamer(s) / afdeling  (we proberen deze quarantaine altijd zo klein mogelijk te maken) 
  • bezoek binnen de geïsoleerde kamer(s) / afdeling wordt dringend afgeraden vanwege de mogelijkheid op besmetting /uw eigen veiligheid en gezondheid, er is immers sprake van besmetting(en) binnen de quarantaine (kamer/afdeling). Desgewenst is bezoek beperkt mogelijk, volgens de bezoekregeling / huisregels en met gebruik van daarbij behorende persoonsbeschermende middelen. 
  • huisregels rood van toepassing 

 

Reguliere uitgangspunten

Verdenking / testen

  • Er wordt bij alle cliënten laagdrempelig getest 
  • Eerste contactpersoon van betreffende cliënt wordt geïnformeerd bij verdenking/testen en zodra de uitslag binnen is

(Preventieve) isolatie kamer/afdeling

  • In afwachting van de test (bij verdenking van besmetting) wordt de kamer / afdeling in preventieve isolatie geplaatst (fase oranje)
  • (Preventieve) isolatie proberen we altijd zoveel als mogelijk te beperken (zo klein mogelijke isolatie) om de impact zo klein mogelijk te houden. (kamer/afdeling). Hierbij wordt gekeken hoe we het beste kunnen isoleren door het lokale uitbraak- en preventieteam. 
  • Op het moment dat er één of meerdere besmettingen op een locatie zijn is er sprake van quarantaine van de betreffende kamer(s)/afdelingen en spreken we dus niet meer over preventieve isolatie. Ook hierbij geldt dat we dit zoveel als mogelijk willen beperken tot de betreffende kamers/afdelingen om de impact zo klein mogelijk te houden.