Bezoek en in contact blijven

We zijn ontzettend blij dat we bezoekers kunnen ontvangen en willen bezoek in iedere fase mogelijk maken. Dat is fijn voor de bewoners, voor hun naasten en ook voor ons. 

Dillema
Tegelijkertijd brengt dit ook wel een enorm dilemma met zich mee. Het coronavirus is een zeer besmettelijk virus en het laatste dat we allemaal willen is dat we het virus verder verspreiden. Daarom zijn er richtlijnen en voorwaarden opgesteld verdeeld over verschillende fases: van geen verdenking of besmetting tot meerdere besmettingen over meerdere afdelingen. In iedere fase is bezoek mogelijk, wel gelden er bij de betreffende fase behorende richtlijnen en voorwaarden. Door ons allemaal aan richtlijnen te houden, maken we samen bezoek mogelijk. Daar hebben we elkaar ook echt bij nodig. 

Hoe maken we bezoek mogelijk?

Uitbraak- en preventieteam
Op iedere locatie is een lokaal uitbraak- en preventieteam actief. Dit team bestaat uit zorgprofessionals, (locatie)manager en specialist ouderengeneeskunde/arts. Zij weten precies op welk moment er sprake is van opschaling en handelen daarbij volgens de landelijke richtlijnen. Er zijn vijf verschillende fases die van toepassing kunnen zijn:  

Fase wit                         

 • geen besmettingen, geen verdenkingen 
 • bezoek welkom volgens de bezoekregeling van betreffende locatie 
 • gebruik van EIGEN mondkapje tijdens bezoek verplicht 
 • huisregels wit zijn van toepassing 

Fase beperkt oranje     

 • één verdenking van besmetting
 • cliënt wordt direct getest
 • preventieve isolatie van kamer / afdeling
 • bezoek welkom volgens de bezoekregeling van de betreffende locatie
 • gebruik van MEDISCH mondkapje (verstrekt door Pieter van Foreest) tijdens bezoek binnen geïsoleerde kamer/afdeling (dit wordt aangegeven d.m.v. poster) verplicht 
 • huisregels beperkt oranje van toepassing 

Fase uitgebreid oranje 

 • meerdere verdenkingen van besmettingen op één afdeling
 • cliënten worden direct getest
 • preventieve isolatie van kamers / afdeling 
 • bezoek beperkt welkom, volgens de bezoekregeling / huisregels 
 • gebruik van MEDISCH mondkapje (verstrekt door Pieter van Foreest) tijdens bezoek binnen geïsoleerde kamer/afdeling (dit wordt aangegeven d.m.v. poster) verplicht
 • huisregels uitgebreid oranje van toepassing 

Fase beperkt rood         

 • één of meerdere besmettingen op één afdeling binnen een locatie
 • cliënt(en) zijn getest, uitslag is positief op coronavirus. 
 • Isolatie is van toepassing voor betreffende kamer(s) / afdeling  
 • bezoek binnen de geïsoleerde kamer(s) / afdeling wordt dringend afgeraden vanwege de eigen veiligheid, er is sprake van besmettingen binnen de isolatie. Desgewenst is bezoek beperkt mogelijk, volgens de bezoekregeling / huisregels 
 • gebruik van PERSOONS BESCHERMENDE MIDDELEN (verstrekt door Pieter van Foreest) zoals medewerkers deze ook gebruiken is verplicht tijdens bezoek binnen geïsoleerde kamer/afdeling (dit wordt aangegeven d.m.v. poster) en de eerste contactpersonen worden indien er isolatie plaatsvindt in verband met een besmetting geïnformeerd. 
 • huisregels beperkt rood van toepassing 

Fase uitgebreid rood     

 • meerdere besmettingen op meerdere afdelingen binnen een locatie
 • cliënten zijn getest, uitslag is positief op coronavirus. 
 • Isolatie is van toepassing voor betreffende kamers / afdelingen   
 • bezoek binnen de geïsoleerde kamer(s) / afdeling wordt dringend afgeraden vanwege de eigen veiligheid, er is sprake van besmettingen binnen de isolatie. Desgewenst is bezoek beperkt mogelijk, volgens de bezoekregeling / huisregels 
 • gebruik van PERSOONS BESCHERMENDE MIDDELEN (verstrekt door Pieter van Foreest) zoals medewerkers deze ook gebruiken is verplicht tijdens bezoek binnen geïsoleerde kamer/afdeling (dit wordt aangegeven d.m.v. poster) en de eerste contactpersonen worden indien er isolatie plaatsvindt in verband met een besmetting geïnformeerd. 
 • huisregels uitgebreid rood van toepassing 

Reguliere uitgangspunten

Verdenking / testen

(Preventieve) isolatie kamer/afdeling

 • In afwachting van de test (bij verdenking van besmetting) wordt de kamer / afdeling in preventieve isolatie geplaatst (fase beperkt oranje / fase uitgebreid oranje)
 • (Preventieve) isolatie proberen we altijd zoveel als mogelijk te beperken (zo klein mogelijke isolatie) om de impact zo klein mogelijk te houden. (kamer/afdeling). Hierbij wordt gekeken hoe we het beste kunnen isoleren door het uitbraak- en preventieteam. 
 • Op het moment dat er één of meerdere besmettingen op een locatie zijn is er sprake van volledige isolatie van de betreffende kamer(s)/afdelingen en spreken we dus niet meer over preventieve isolatie. Ook hierbij geldt dat we dit zoveel als mogelijk willen beperken tot de betreffende kamers/afdelingen om de impact zo klein mogelijk te houden. 

Communicatie 

 • Op het moment dat er een verdenking is van het coronavirus bij een cliënt, wordt er getest en wordt de eerste contactpersoon van betreffende cliënt geïnfomeerd 
 • Op het moment dat er preventieve isolatie plaatsvindt op een afdeling, worden de eerste contactpersonen van de betreffende afdeling geïnformeerd door de collega's van de betreffende afdeling. Dit kan echter van het ene op het andere moment zijn (klachten, testen, geen corona), derhalve wordt preventieve isolatie aangekondigd met een melding/poster bij betreden van de betreffende afdeling. 
 • Op het moment dat er één of meerdere besmettingen op een locatie zijn (fase beperkt rood en fase uitgebreid rood) worden alle eerste contactpersonen van de betreffende locatie op de hoogte gebracht met melding welke afdelingen dit betreft. Dit doen we direct en digitaal. Bij wijzigingen (bijvoorbeeld van fase beperkt rood naar fase uitgebreid rood) volgt een update, zodat alle eerste contactpersonen snel op de hoogte zijn. Deze informatie en de voortgang wordt ook actief gedeeld op onze website.