Bezoek en in contact blijven

We zijn ontzettend blij dat de deuren van de locaties volgens de nieuwe richtlijnen van de overheid inzake bezoekregeling open mogen. De collega’s hebben alles op alles gezet om dit geheel conform de richtlijnen zo snel als mogelijk uit te werken. Alle eerste contactpersonen zijn vanuit de eigen locaties hierover geïnformeerd. De versoepeling gaat stap voor stap en hierbij gelden huisregels op basis van de landelijke bezoekrichtlijnen. De landelijke richtlijnen en huisregels zijn er niet voor niets. Alleen met elkaar kunnen we zo eventuele besmettingen zo goed mogelijk voorkomen. Houd u zich dus alstublieft aan deze afspraken en volg de instructies van de collega's op. 

Tijdlijn besluiten overheid

 • Op 19-03-2020 heeft de Rijksoverheid / RIVM via een persconferentie bekend gemaakt dat vanaf heden alle woonzorgcentra en verpleeghuizen in Nederland niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers.
 • Op 21-04-2020 is tijdens de persconferentie deze maatregel verlengd tot 20 mei 2020.
 • Op 11-05-2020 en 19-05-2020 is tijdens de persconferenties gelukkig meer perspectief geboden.
  • Per 11 mei 2020 is start gemaakt met één locatie per GGD-regio (26 in totaal) waarbij bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden wordt toegelaten.
  • Per 25 mei 2020 (datum n.a.v. persconferentie van 19-5-2020) is dit uitgebreid naar meer locaties, waarbij het perspectief is dat vanaf 15 juni alle zorglocaties (zonder (vermoedelijke) besmetting) die voldoen aan de landelijke voorwaarden bezoekregeling onder voorwaarden open gaan voor bezoek.
   • De zorgorganisatie dient voordat een locatie open kan gaan hierover afspraken te maken met de cliëntenraad en de ondernemingsraad
   • Huisregels op te stellen op basis van de landelijke bezoekrichtlijnen van de overheid die verder per organisatie/locatie worden uitgewerkt. 
   • 1,5 meter richtlijn, registratie, afspraak maken/plannen en andere bijbehorende processen te organiseren
 • Op 24-06-2020 benadrukte minister Hugo de Jonge om bezoekregeling te volgen en bezoek toe te laten indien mogelijk en in samenspraak.

Pieter van Foreest 

 • Vanaf mei (het moment dat dit mogelijk was) raambezoek in verschillende vormen (startdatum per locatie verschillend, ivm organiseren van raambezoek passend bij locatie) 
 • Vanaf 1 juni 2020 start met eerste stap in bezoekregeling: 1 vaste bezoeker per cliënt, 1 keer per week  (startdatum varieert van 1 tot 8 juni, passend bij betreffende locatie)
 • Vanaf 15 juni 2020 start met tweede stap in bezoekregeling: 2 vaste bezoekers per cliënt per week en de mogelijkheid om tijdens bezoek buiten te gaan wandelen (stardatum varieert van 15 tot 22 juni, passend bij betreffende locatie) 
 • Vanaf 29 juni 2020 start met volgende fase in bezoekregeling: 4 vaste bezoekers, maximaal 2 tegelijk, 3 bezoeken per week (startdatum bij alle locaties gelijk) 
 • Vanaf 13 juli 2020 wordt gestart met het verder invulling geven aan de bezoekregeling per locatie passend bij de locatie. (de locatie informeert de contactpersonen hier zelf rechtstreeks over) 

Op bezoek en in contact te blijven

Het is mogelijk om de locaties van Pieter van Foreest onder voorwaarden te bezoeken. Hierbij gelden huisregels op basis van de landelijke richtlijnen 'bezoekrichtlijnen van de overheid' :

Een locatie dient vrij te zijn van (vermoeden van) het coronavirus. Is er (een vermoeden van) een uitbraak van het coronavirus, dan wordt de bezoekregeling (totdat de betreffende afdeling/locatie weer vrij is van het coronavirus) voor de betreffende afdeling/ locatie gestopt. Iedere locatie informeert de eerste contactpersoon over de bezoekregeling geldend voor de betreffende locatie en houden hierover ook contact.
Voor vragen over de bezoekregeling of voor het maken van een afspraak kunnen de eerste contactpersonen rechtstreeks terecht bij de betreffende locatie.