Bewoner De Opmaat positief getest op coronavirus

Geplaatst op: 29 Maart 2020
Vandaag is een bewoner van locatie De Opmaat in Monster positief getest op het coronavirus. De betreffende bewoner en de eerste contactpersoon is direct op de hoogte gesteld. Ondanks het volgen van de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid en de eerder genomen strenge aanvullende hygiënemaatregelen uit voorzorg en veiligheid is deze bewoner positief getest. In overleg met de betreffende huisarts en eerste specialist ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest zijn alle noodzakelijke maatregelen genomen. De bewoner is in quarantaine in het eigen appartement. Uit voorzorg zullen ook de andere bewoners van De Opmaat in de gaten worden gehouden voor wat betreft mogelijke klachten en/of besmetting. We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen en handelen hierin volgens de strikte richtlijnen en procedures van het RIVM.