Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld: tijdelijke sluiting van huiskamer 2 i.v.m. coronabesmetting

Geplaatst op: 29 November 2021

 

Er zijn bezoekers van het Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld positief getest op het coronavirus. De betreffende bezoekers zijn thuis in quarantaine. Het gaat om huiskamer 2. Uit voorzorg is deze huiskamer met ingang van vandaag tijdelijk gesloten. We hopen deze huiskamer vrijdag weer te kunnen openen voor de mensen die op dag 5 negatief getest worden. De andere huiskamers blijven wel gewoon geopend. 

Maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen
We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen en de noodzakelijke maatregelen hiervoor te nemen. Derhalve hebben we besloten om uit voorzorg de betreffende huiskamer (huiskamer 2) tijdelijk te sluiten. De bezoekers en de contactpersonen van de betreffende huiskamer zijn hierover reeds geïnformeerd. Uiteraard hopen we de huiskamer snel weer te kunnen openstellen, maar willen absoluut het zekere voor het onzekere nemen. De betreffende contactpersonen zullen we hierover informeren en op de hoogte houden.

Andere huiskamers blijven open 
Voor de bezoekers van de andere huiskamers verandert er op dit moment niets. Deze huiskamers zullen gewoon open blijven voor de bezoekers. We houden alle bezoekers nauwlettend in de gaten en nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen. 

Samen 
Wel vragen we iedereen nadrukkelijk om zich te houden aan de richtlijnen. Heeft een bezoeker of een huisgenoot klachten passend bij het coronavirus? Dan is bezoek aan de huiskamer niet mogelijk. We vragen u nadrukkelijk om hier rekening mee te houden en de richtlijnen te volgen. Daar hebben we elkaar echt bij nodig