Bezoekregeling aangepast ivm aanscherping lockdown

Geplaatst op: 22 Januari 2021

Persconferentie 20 januari 2021 : lockdown verder aangescherpt
Afgelopen woensdag is tijdens de landelijke persconferentie  een strengere lockdown aangekondigd welke geldt tot en met 9 februari. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherpt-vanwege-zorgen-om-nieuwe-virusvarianten

 
Tweede Kamer stemt in met avondklok (21 januari 2021)
Gisteren (donderdag 21/1/2021) heeft de Tweede Kamer bovendien ingestemd met de voorgenomen plannen (na een kleine aanpassing) voor de avondklok. De avondklok geldt van 21 uur - 4.30 uur, gaat in per zaterdag 23 januari 2021 en duurt tot en met woendagochtend 10 februari 4.30 uur. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok

 

Wat betekent dit voor bezoek en cliënten?
De aangescherpte landelijke richtlijnen gelden voor iedereen in Nederland en dus ook voor u. De bezoekregeling van Pieter van Foreest is hierop aangepast en deze aangepaste bezoekregeling geldt tijdens de aanscherping van de landelijke lockdown. Dit houdt het volgende in: 
 

  • Bezoek is en blijft welkom, echter maximaal 1 persoon op bezoek per dag per cliënt en volgens de geldende huisregels

     
  • Avondklok geldt ook voor bezoekers en cliënten
    Voor iedereen in Nederland geldt een avondklok. Iedereen is zelf verantwoordelijk om zich aan de avondklok te houden. Bij de wonen met zorg locaties van Pieter van Foreest worden eventuele afspraakmogelijkheden hierop aangepast (indien van toepassing)
     

Indien er sprake is van een acute terminale situatie dan is er een uitzondering mogelijk 
In deze situatie vindt er afstemming plaats met de locatie(manager) en worden er afspraken gemaakt v.w.b. bezoek om ook hierbij de 1,5 meter te kunnen blijven garanderen. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak/in afstemming met de locatie. Het is dus niet mogelijk om onaangekondigd en zonder afstemming op bezoek te komen. 

Bezoek op afspraak welkom beeld