Covid-19 afdeling Stefanna: afbouwen van capaciteit

Geplaatst op: 16 Maart 2021

De speciale corona afdeling voor coronapatiënten uit de regio op de vijfde etage van Stefanna wordt tijdelijk 'on hold' gezet. Dit betekent dat er momenteel geen nieuwe opnames plaatsvinden, omdat dit niet nodig is. Zodra het wel nodig is, zijn we in staat om binnen 72 uur weer op te schalen en cliënten op te vangen. Huisartsen kunnen patiënten nog wel aanmelden bij onze zorgbemiddelaars. Samen gaan we op zoek naar een plek in de regio waar de patiënt terecht kan.  

Covid-afdeling Stefanna
In oktober is Pieter van Foreest gestart met een speciale Covid-19 afdeling in Stefanna op de 5de etage voor coronapatiënten uit de regio. Een geïsoleerde afdeling voor patiënten uit vooral de DWO regio met het coronavirus, die door een grote zorgvraag en/of andere omstandigheden niet zelfstandig in de thuisisolatie kunnen verblijven of niet naar huis kunnen na een intensieve ziekenhuisopname. Deze patiënten gaan weer naar huis als ze voldoende zijn hersteld. Ook palliatieve cliënten met Corona in de thuissituatie konden voor deze laatste fase in Stefanna op deze afdeling terecht. De COVID-19-afdeling binnen Stefanna is door Pieter van Foreest opgezet op verzoek en in samenspraak met het ROAZ (Regionaal Orgaan Acute Zorg) en GHOR Haaglanden (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) via het regionale Crisis Coördinatie Team dat verbinding houdt met alle zorgaanbieders in de regio en waar regionale afstemming plaatsvindt.