Herhaalprik cliënten Pieter van Foreest

Geplaatst op: 9 Oktober 2022

Herhaalprik tegen corona voor cliënten

Bron Rijksoverheid

Het kabinet heeft, op advies van de Gezondheidsraad (GR), besloten om te starten met het aanbieden van de de herhaalprik tegen het coronavirus.
Ook Pieter van Foreest kan van start met de herhaalvaccinatie bij cliënten die dit wensen en die in aanmerking komen. Voor het vaccineren moet er nog e.e.a. geregeld worden. Lees verder....

Wie komt er in aanmerking voor vaccinatie?
Iedereen komt in aanmerking voor vaccinatie, indien vaccinatie wenselijk en mogelijk is. Echter, niet iedereen kan tegelijk de herhaalprik halen. Mensen met een hoger medisch risico* en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact krijgen als eerste een uitnodiging. Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd voor vaccinatie. 

*Mensen met een hoger risico om ziek te worden zijn:

 • mensen vanaf 60 jaar;
 • mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik;
 • bewoners van zorginstellingen;
 • mensen met het syndroom van Down.

Waarom een herhaalprik?
Met een herhaalprik houdt u de bescherming tegen ernstig ziek worden door corona op peil. In het najaar en in de winter kan het coronavirus opleven. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een opleving van het coronavirus kan worden afgeremd.

De herhaalprik kan vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting worden gehaald. Ook als men al eerder een herhaalprik heeft gehad. De basisvaccinatie tegen corona moet hebben plaatsgevonden. 

Herhaalprik en griepvaccinatie 
Beide vaccinaties mogen tegelijkertijd of kort op elkaar gehaald worden. 

Herhaalprik met vernieuwde vaccins
In Nederland wordt gevaccineerd met de vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze bieden naar verwachting bescherming tegen meer varianten dan de vaccins die eerder gebruikt werden.

Meer informatie hierover vindt u op de: 

Herhaalprik en boosterprik zijn hetzelfde
De herhaalprik en de boosterprik werken hetzelfde. Beide prikken verbeteren de afweer en bieden extra bescherming. De overheid gebruikt vanaf heden alleen nog maar het woord herhaalprik. Dit geeft duidelijker aan dat de prik vaker herhaald kan worden. Hoe vaak hangt af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt. Heeft de boosterprik niet plaatsgevonden? Dan kan de herhaalprik worden gehaald, wanneer dit van toepassing is.

Herhaalprik en Pieter van Foreest
De locaties van Pieter van Foreest zijn druk bezig met het organiseren en mogelijk kunnen maken van de herhaalprik in de locaties. Dit gebeurt stapsgewijs per locatie. 

 • Wie komen in aanmerking voor vaccinatie bij Pieter van Foreest? 
  Cliënten die bij ons wonen en/of verblijven kunnen worden gevaccineerd in de eigen locatie van Pieter van Foreest. N.B. Cliënten die thuiswonen, kunnen via de reguliere route terecht bij de GGD op een GGD priklocatie.  

  Pieter van Foreest verzorgt de vaccinatie in de eigen locaties voor:

     - de cliënten die bij ons wonen/verblijven en onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest vallen (verpleeghuiscliënten) 

    - de cliënten die bij ons wonen/verblijven in een locatie waar ook verpleeghuiszorg wordt geboden (gespikkelde locaties: verpleeghuiscliënten en verzorgingshuiscliënten) 

  GGD verzorgt de vaccinatie in de locatie van Pieter van Foreest voor:

    - de cliënten die bij ons wonen en onder de medische verantwoordelijk van de eigen huisarts vallen (verzorgingshuiscliënten) 
   
 • Toestemming (schriftelijk of mondeling)
  Voordat er gevaccineerd kan worden, moet per locatie duidelijk zijn bij wie vaccinatie wel of niet wenselijk en/of mogelijk is. De verantwoodelijk (huis)arts voert indien vaccinatie wenselijk is nog vooraf een check uit (contraindicatie) om zeker te zijn dat de vaccinatie geplaatst kan worden. En er moet toestemming zijn.

  Deze toestemming kan afhankelijk van de situatie schriftelijk of mondeling worden gegeven en wordt geregistreerd in het zorgdossier: 
    - Is er al eerder schriftelijk toestemming gegeven, dan is mondelinge toestemming voldoende, deze toestemming wordt geregistreerd in het zorgdossier van de cliënt

     - Is er (nog) geen schriftelijke toestemming gegeven, dan dient indien wenselijk schriftelijk toestemming te worden gegeven en wordt dit in het zorgdossier van de cliënt geregistreerd. 

    - Is uw naaste wilsbekwaam, dan kan hij/zij zelf toestemming geven voor vaccinatie indien wenselijk. 

    - Is uw naaste wilsonbekwaam (dementie), dan dient de eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven indien wenselijk.
   
 • Uitnodigingsbrief voor herhaalprik met informatie 
  Alle cliënten die in aanmerking komen, of indien wilsonbekwaam diens eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger, ontvangen deze week per post de uitnodiging tot vaccinatie met de herhaalprik tegen het coronavirus met daarbij de landelijke informatie hieromtrent. Het betreft de volgende documenten bij de uitnodiging:
       - Uitleg over vaccinatie
            - Visual met uitleg over de herhaalprik 
       - Landelijke informatie over de registratie RIVM van de medische gegevens
          - Informatie over de registratie
      
   - Toestemmingsformulier: 
           - voor cliënt indien wilsbekwaam  OF
           - voor 1e contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger indien wilsonbekwaam  
       - Vragenlijst over de gezondheid
        (alleen voor de locaties waar vaccinatie door GGD wordt gedaan) 
           - Vragenlijst GGD over de gezondheid

         
 • Wanneer wordt er gevaccineerd op de locaties?  
  De locaties van Pieter van Foreest zijn druk bezig met het organiseren en mogelijk kunnen maken van de herhaalprik op de locaties. Dit gebeurt stapsgewijs per locatie. Wanneer op welke locatie wordt gevaccineerd hangt volledig samen met het verwerken van de toestemmingen inzake de wensen van cliënten en/of diens vertegenwoordiger. Zodra de locatie alle gegevens heeft verzameld en geregistreerd, kan de locatie de vaccins bestellen, kunnen de contraindicaties (= check of vaccinatie mogelijk is) door de verantwoordelijk (huis)arts plaatsvinden en de vaccinatieronde ingepland worden. De planning hiervan zal per locatie verschillen, maar op korte termijn stap voor stap plaatsvinden. 

  Wij vragen u hierbij vriendelijk om uw medewerking om dit zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. In de uitnodigingsbrief staat e.e.a. nogmaals toegelicht.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid