Herhaalprik coronavaccinatie cliënten

Geplaatst op: 9 Oktober 2022

 

Bron Rijksoverheid

 

Het kabinet heeft, op advies van de Gezondheidsraad (GR), besloten om te starten met het aanbieden van de de herhaalprik tegen het coronavirus.
Ook Pieter van Foreest kan van start met de herhaalvaccinatie bij cliënten die dit wensen en die in aanmerking komen. Voor het vaccineren moet er nog e.e.a. geregeld worden. Lees verder....

 

Wie komt er in aanmerking voor vaccinatie?

Iedereen komt in aanmerking voor vaccinatie, indien vaccinatie wenselijk en mogelijk is. Echter, niet iedereen kan tegelijk de herhaalprik halen. Mensen met een hoger medisch risico* en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact krijgen als eerste een uitnodiging. Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd voor vaccinatie. 

*Mensen met een hoger risico om ziek te worden zijn:

  • mensen vanaf 60 jaar;
  • mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik;
  • bewoners van zorginstellingen;
  • mensen met het syndroom van Down.
     

Waarom een herhaalprik?

Met een herhaalprik houdt u de bescherming tegen ernstig ziek worden door corona op peil. In het najaar en in de winter kan het coronavirus opleven. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een opleving van het coronavirus kan worden afgeremd.
 

De herhaalprik kan vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting worden gehaald. Ook als men al eerder een herhaalprik heeft gehad. De basisvaccinatie tegen corona moet hebben plaatsgevonden. 


Herhaalprik en griepvaccinatie 
Beide vaccinaties mogen tegelijkertijd of kort op elkaar gehaald worden. 


Herhaalprik met vernieuwde vaccins

In Nederland wordt gevaccineerd met de vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze bieden naar verwachting bescherming tegen meer varianten dan de vaccins die eerder gebruikt werden.

Meer informatie hierover vindt u op de: 

Herhaalprik en boosterprik zijn hetzelfde
De herhaalprik en de boosterprik werken hetzelfde. Beide prikken verbeteren de afweer en bieden extra bescherming. De overheid gebruikt vanaf heden alleen nog maar het woord herhaalprik. Dit geeft duidelijker aan dat de prik vaker herhaald kan worden. Hoe vaak hangt af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt. Heeft de boosterprik niet plaatsgevonden? Dan kan de herhaalprik worden gehaald, wanneer dit van toepassing is.
 

Wie komen in aanmerking voor vaccinatie bij Pieter van Foreest? 

 

Cliënten die bij ons wonen en/of verblijven kunnen worden gevaccineerd in de eigen locatie van Pieter van Foreest. 

Cliënten die thuiswonen, kunnen via de reguliere route terecht bij de GGD op een GGD priklocatie.  

Pieter van Foreest verzorgt de vaccinatie in de eigen locaties voor:

   - de cliënten die bij ons wonen/verblijven en onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest vallen (verpleeghuiscliënten) 

  - de cliënten die bij ons wonen/verblijven in een locatie waar ook verpleeghuiszorg wordt geboden (gespikkelde locaties: verpleeghuiscliënten en verzorgingshuiscliënten) 

GGD verzorgt de vaccinatie in de locatie van Pieter van Foreest voor:

  - de cliënten die bij ons wonen en onder de medische verantwoordelijk van de eigen huisarts vallen (verzorgingshuiscliënten) 

 

Wanneer wordt er gevaccineerd op de locaties?  

Pieter van Foreest en de locaties zijn druk bezig met het organiseren en mogelijk kunnen maken van de herhaalprik op de locaties. Dit gebeurt stapsgewijs per locatie.