Herhaalprik coronavaccinatie voor cliënten

Geplaatst op: 9 Maart 2022

Het kabinet heeft besloten, op advies van de Gezondheidsraad, om te starten met de extra coronavaccinatie, de zogeheten herhaalprik. Wat betekent dit voor de cliënten van Pieter van Foreest? Lees verder.

Bericht Rijksoverheid

Vanaf 26 februari worden mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis uitgenodigd voor een extra coronavaccinatie. De uitnodiging volgt ongeveer 3 maanden na hun laatste coronaprik. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) donderdag aan de Tweede Kamer. Dit komt overeen met het advies van de Gezondheidsraad om alleen deze specifieke groepen en niet alle 18-plussers de herhaalprik aan te bieden.
Zie ook: Extra coronaprik voor 70-plussers, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand | Nieuwsbericht | Rijksoverheid
 
 

Wie komen in aanmerking voor de herhaalprik?  

 • mensen van 70 jaar en ouder 
 • bewoners van verpleeghuizen
 • mensen van 18 jaar en ouder met het syndroom van Down  
 • mensen van 18 jaar en ouder met een ernstige immuunstoornis
 

Waar kunnen de cliënten van Pieter van Foreest zich laten vaccineren?  

 • Locaties volledig verpleeghuiszorg (medische verantwoordelijkeid specialist ouderengeneeskunde)
  cliënten kunnen indien gewenst gevaccineerd worden op locatie door Pieter van Foreest
 • Locaties met verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg (gespikkelde locaties)
  cliënten kunnen indien gewenst gevaccineerd worden op locatie door Pieter van Foreest
 • Locaties volledig verzorgingshuiszorg (medische verantwoordelijkheid huisarts)
  vaccinatie door GGD, Pieter van Foreest is in contact met de GGD om eventuele vaccinatie op locatie te regelen indien mogelijk. Informatie volgt 
 • Revalidatie & Herstel (GRZ) en Eerstelijnsverblijf Hoogcomplex
  dit zijn tijdelijk verblijf cliënten. Vaccinatie kan indien verblijf op locatie Pieter van Foreest onder bepaalde voorwaarden op locatie van Pieter van Foreest. Cliënten en/of naaste ontvangen informatie hierover
 • Thuiswonende cliënten 70+ (medische verantwoordelijkeid huisarts) 
  reguliere route, vaccinatie door GGD op één van de GGD priklocaties. 

 

Cliënten verpleeghuizen en gespikkelde locaties Pieter van Foreest ontvangen deze week een uitnodiging

Alle cliënten van onze verpleeghuizen en/of de zogeheten gespikkelde locaties (locaties met zowel verpleeghuiszorg als verzorgingshuiszorg) ontvangen deze week de uitnodiging voor de herhaalprik tegen corona. Onderstaand meer informatie. 

Mensen die het meest kwetsbaar zijn, krijgen een uitnodiging voor deze extra vaccinatie. De cliënt of dienst vertegenwoordige dient toestemming te geven/hebben gegeven voor de vaccinatie. Daarom ontvangen alle cliënten of diens vertegenwoordiger informatie over het vaccin en de uitnodiging tot vaccinatie. 

Waarom een herhaalprik tegen corona?

Het coronavaccin beschermt tegen het coronavirus. En verkleint de kans om ernstig ziek te worden van corona. Na 3 maanden neemt de bescherming van de laatste prik af. Vanwege de leeftijd of een bepaalde aandoening loopt u extra risico om ziek te worden van corona. U krijgt daarom een herhaalprik aangeboden. Zo blijft u goed beschermd tegen ernstige ziekte door het coronavirus. Het is nog niet duidelijk hoe lang de werking van de herhaalprik aanhoudt.

Wie komen in aanmerking voor de herhaalvaccinatie? 

 • Alle 70+ers
 • bewoners van verpleeghuizen
 • bewoners van woonzorglocaties voor ouderen die een vergelijkbare kwetsbaarheid hebben als bewoners van verpleeghuizen (verzorgingshuizen)
 • volwassenen (18+) met het syndroom van down
 • volwassenen (18+) met een ernstige immuunstoornis

Waar krijgen cliënten (indien gewenst) de vaccinatie?

Dit vindt plaats op de eigen locatie. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Cliënten hoeven dus niet te reizen. De herhaalvaccinaties binnen de verpleeghuislocaties en de gecombineerde locaties (verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg) vinden plaats in week 12 of week 13, afhankelijk van de locatie.

Welk vaccin krijgt de cliënten?

Cliënten krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het maakt niet uit welk vaccin eerder is gegeven. Het vaccin is veilig. Wel kunnen er bijwerkingen zijn. Als er bij eerdere vaccinaties last is geweest van bijwerkingen, dan is dat bekend bij de arts. Maar we vrage cliënten/naasten ook om dit indien van toepassing (zeker indien de eerdere vaccinatie niet door Pieter van Foreest is geplaatst) altijd aan te geven.                                                                                       

Dubbele uitnodiging

Het kan zijn dat cliënten ook een uitnodiging krijgen voor een coronaprik bij de GGD. In overleg kunnen we bepalen van welke uitnodiging de cliënt gebruik maakt.

Meer informatie

U kunt ook informatie vinden op de website www.coronavaccinatie.nl. Of bel naar 0800-1351 (gratis).