Op bezoek op een locatie van Pieter van Foreest

Geplaatst op: 8 September 2021

U bent van harte welkom om op bezoek te komen bij iemand die in één van onze locaties woont. Om bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, gelden er voorwaarden aan het bezoek, de zogeheten bezoekregeling. In onze huisregels kunt u zien wat deze voorwaarden zijn. Bij twijfel, informeer vooraf bij de betreffende locatie. We vragen u nadrukkelijk om altijd thuis te blijven als u klachten heeft die passen bij het coronavirus. Voor uzelf, uw naasten, voor alle kwetsbare cliënten op de betreffende locatie en voor een ieder. 

Pieter van Foreest volgt de landelijke richtlijnen
Indien er sprake is van een (mogelijke) besmetting, dan wordt er altijd een zo 'klein' mogelijke quarantaine aangehouden. Indien mogelijk op de kamer of een afdeling. Binnen één locatie kan dus bijvoorbeeld voor de ene afdeling huisregels wit gelden en voor een andere afdeling beperkt oranje. De locatie houdt u hier altijd van op de hoogte en geeft dit duidelijk op de locatie (o.a. poster/flyer). Is er sprake van een coronabesmetting, dan wordt de eerste contactpersoon altijd direct geïnformeerd evenals de eerste contactpersonen van de andere cliënten indien het quarantaine voor de gehele afdeling betreft.

Bij een verhoogd aantal besmettingen volgt Pieter van Foreest het behandeladvies van de specialisten ouderengeneeskunde Verenso.