Pieter van Foreest en vaccinaties cliënten verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 22 Januari 2021

Vaccinatie verpleeghuiscliënten

Vaccinatie verpleeghuisbewoners
Afgelopen week is aan alle verpleeghuiscliënten en/of diens wettelijk vertegenwoordiger een informatiebrief met toestemmingsformulier en uitleg over het vaccin per post verstuurd. Vaccineren van cliënten is deze week bij de eerste cliënten gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg gestart. Vanaf komende week, de week van 25 januari en vanaf 1 februari starten fasegewijs alle andere verpleeghuizen met vaccineren. Pieter van Foreest ontvangt op dinsdag 26 januari de eerste levering met het coronavaccin en start die dag direct met vaccineren van de eerste cliënten die toestemming hiervoor hebben gegeven middels het toestemmingsformulier. 

Toestemmingsformulieren
Het is belangrijk om alle formulieren retour te ontvangen, zodat we iedereen die gevaccineerd wil worden ook meteen kunnen vaccineren. I.v.m. het type vaccin is het belangrijk om cliënten per locatie zoveel als mogelijk tegelijk te kunnen vaccineren. Er is inmiddels een planning gemaakt. Er wordt met zes teams tegelijk gevaccineerd verdeeld over de locaties en verdeeld over 3 tot 4 dagen. De inentingen vinden plaats op 26,27,28 en eventueel 29 januari. 

Geen vaccinatie bij postieve COVID test 
De specialisten ouderengeneeskunde / artsen van Pieter van Foreest controleren vooraf of de vaccinatie geplaatst kan worden bij een cliënt. Zo kan een cliënt NOG NIET gevaccineerd worden binnen 4 weken na een positieve covid test bij een cliënt. Indien dit van toepassing is of er is een andere reden waarom er nu nog niet gevaccineerd kan worden, dan kan er op een later moment alsnog gevaccineerd worden. Dit wordt nauwkeurig bijgehouden door de verantwoordelijke arts/specialist ouderengeneeskunde op de locatie.