Pieter van Foreest opent speciale geïsoleerde verpleegafdeling voor coronapatiënten op de 5de etage in Stefanna

Geplaatst op: 18 November 2021

 

Pieter van Foreest opent deze week in Stefanna op de 5de etage wederom een speciale afdeling voor mensen met het coronavirus (COVID-19). Het betreft een aparte afdeling die geïsoleerd is van de rest van de locatie. De eerste patiënten kunnen deze week op deze afdeling al worden ontvangen.


Speciale geïsoleerde afdeling Stefanna
De speciale afdeling binnen Stefanna opent de deuren voor patiënten uit de regio met het coronavirus die door een grote zorgvraag en/of andere omstandigheden niet zelfstandig in de thuisisolatie kunnen verblijven of niet naar huis kunnen na een intensieve ziekenhuisopname. Deze patiënten gaan weer naar huis als ze voldoende zijn hersteld. Ook palliatieve cliënten met Corona in de thuissituatie kunnen voor deze laatste fase in Stefanna op deze afdeling terecht.

Plaats voor tien coronaviruspatiënten
Er is op de afdeling plek voor 10 patiënten. Een speciaal zorgteam gaat de zorg verlenen. Pieter van Foreest draagt met de afdeling bij aan de stijgende vraag naar verpleegafdelingen om mensen te verplegen die het coronavirus hebben opgelopen in de regio. Door hen op te nemen kunnen ze zo goed mogelijk herstellen van het virus. De ziekenhuizen worden op hun beurt ontlast om andere patiënten op te kunnen nemen.

Geïsoleerde afdeling met eigen zorgteam
De speciale afdeling wordt gerealiseerd op de 5e etage van Stefanna en is volledig geïsoleerd van de andere zorgafdelingen. Het betreft een zogeheten cohortafdeling waarin alleen patiënten liggen die met hetzelfde virus zijn besmet. Zij zijn binnen deze ruimte strikt van anderen gescheiden en worden in groepsisolatie verpleegd. Zowel patiënten als zorgmedewerkers gebruiken een aparte toegang en medewerkers dragen de benodigde beschermingsmiddelen conform de richtlijnen. 

Onderlinge samenwerking
De COVID-19-afdeling binnen Stefanna is door Pieter van Foreest opgezet op verzoek en in samenspraak met het ROAZ (Regionaal Orgaan Acute Zorg) en GHOR Haaglanden (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) via het regionale overleg waarin regionale afstemming plaatsvindt met alle regionale zorgaanbieders. 

 

#zorgendoenwesamen #samensterk
#corona #ouderenzorg #ziekenhuiszorg #regio