Pieter van Foreest opent speciale verpleegafdeling voor coronapatiënten in De Bieslandhof

Geplaatst op: 30 Maart 2020

Deze week opent Pieter van Foreest in De Bieslandhof in Delft een speciale afdeling voor mensen met het coronavirus (COVID-19). Het betreft een aparte afdeling die geïsoleerd is van de rest van de locatie met een aparte entree. De verwachting is dat de eerste patiënten eind deze week al bij  De Bieslandhof kunnen worden ontvangen.

Speciale geïsoleerde afdeling De Bieslandhof 
De speciale afdeling binnen De Bieslandhof opent de deuren voor patiënten uit vooral de DWO regio met het coronavirus die door een grote zorgvraag en/of andere omstandigheden niet zelfstandig in de thuisisolatie kunnen verblijven of niet naar huis kunnen na een intensieve ziekenhuisopname. Deze patiënten gaan weer naar huis als ze voldoende zijn hersteld. Ook palliatieve cliënten met Corona in de thuissituatie kunnen voor deze laatste fase hier terecht.

Maximaal 31 coronaviruspatiënten
Er is op de afdeling plek voor 18 tot maximaal 31 patiënten. Een speciaal zorgteam gaat de zorg verlenen. Pieter van Foreest draagt met de afdeling bij aan de verwachte vraag naar verpleegafdelingen om mensen te verplegen die het coronavirus hebben opgelopen. Door hen op te nemen kunnen ze zo goed mogelijk herstellen van het virus. De ziekenhuizen worden op hun beurt zoveel mogelijk ontlast en kunnen andere patiënten opnemen.

Geïsoleerde afdeling met eigen zorgteam en aparte entree
De speciale afdeling wordt gerealiseerd op de 1e etage (1 Noord) van De Bieslandhof en wordt volledig geïsoleerd van de andere zorgafdelingen. Het betreft een zogeheten cohortafdeling waarin alleen patiënten liggen die met hetzelfde virus zijn besmet. Zij zijn binnen deze ruimte strikt van anderen gescheiden en worden in groepsisolatie verpleegd. Het zorgteam wordt alleen binnen deze cohortafdeling ingezet. Zowel patiënten als zorgmedewerkers gebruiken een aparte toegang en medewerkers dragen beschermingsmiddelen als een schort met lange mouwen, een mondkapje, handschoenen en een spatbril conform de richtlijnen van de RIVM.  

Onderlinge samenwerking
De COVID-19-afdeling binnen De Bieslandhof is door Pieter van Foreest opgezet in samenspraak met het ROAZ (Regionaal Orgaan Acute Zorg) en GHOR Haaglanden (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) via het regionale Crisis Coördinatie Team dat verbinding houdt met alle zorgaanbieders in de regio en waar regionale afstemming plaatsvindt.

#zorgendoenwesamen #samensterk #corona #ouderenzorg #ziekenhuiszorg #regio