Richtlijnen naar buiten gaan aangescherpt

Geplaatst op: 23 Maart 2020

Helaas moet het in en uitgaan van het verpleeghuis of woonzorgcentrum tot een minimum beperkt worden. Elke beweging van onze cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners. Om deze reden is het beleid hieromtrent aangescherpt. De bewoners kunnen wel, indien mogelijk, gebruik maken van bijvoorbeeld de afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers. Deze richtlijn is conform de RIVM richtlijnen.