Update corona 22-4-22

Geplaatst op: 22 April 2022

Onderstaand het huidige overzicht van Pieter van Foreest waar (gedeeltelijke) isolatie van toepassing is op kamer/afdeling in verband met besmetting COVID-19 bij cliënt(en):​

 • De Bieslandhof, Delft          
 • Delftsbruin
 • Delftsgeel 21/22
 • Delftsrood 13/14 
 • Delftswit
 • Noranje   
 • Die Buytenweye, Delft   
            Zorgafdeling 4 
 • Delfshove, Delft           
            VZH 3 
  ​          ​VZH 4 

  Revaliatie & Herstel     
             Locatie Beukenlaan 1ZN 
             Locatie RdGG 

  De Kreek, s-Gravenzande 
             Gantel 
             Mantelmeeuw 
             Meerkoet 
             Rietgans 
 • Sonnevanck,'s-Gravenzande 
            Boerenwoning 
 • Zorgboerderij 
 •          KSW 2B3
 • Veenhage, Nootdorp  
           Jeroen Bosch 
           3AO

           3BO
 • Ontmoetingscentra 
           Dock van Delft, Delft (cliënt in thuissituatie/ quarantaine) 
   
 • Hulp bij het Huishouden (cliënt in thuissituatie/ quarantaine)
 • Zorg Thuis (cliënt in thuissituatie/ quarantaine) 
 •  
 • Daarnaast kan het zijn dat er ruimtes/afdelingen PREVENTIEF in isolatie worden geplaatst i.v.m. verdenking van een besmetting of een uitstaande test. Deze staan niet in bovengenoemd overzicht. 

Besmetting COVID-19 bij cliënt
Alle cliënten worden nauwlettend in de gaten gehouden voor wat betreft mogelijke klachten en/of besmetting. Bij klachten wordt de betreffende cliënt (indien mogelijk) direct getest door de (huis)arts of via het GGD en de eerste contactpersoon wordt direct op de hoogte gebracht hiervan. Op het moment dat er een besmetting is op een locatie, wordt er aan de hand van de richtlijnen gehandeld en indien van toepassing geïsoleerd en de daarbij behorende beschermende middelen ingezet. Het isoleren proberen we altijd zo beperkt mogelijk te houden, afhankelijk van de situatie kan dit een (huis)kamer of afdeling of meerdere afdelingen zijn. In overleg met de betreffende (huis)arts en de eerste specialist ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest worden de noodzakelijke maatregelen genomen.

Cliënten die bij Pieter van Foreest wonen of tijdelijk verblijven 
Betreft het locaties waar cliënten wonen en/of tijdelijk verblijven dan worden zij indien van toepassing in quarantaine verzorgd en indien nodig verblijven ook de andere cliënten van de betreffende afdeling uit voorzorg in afzondering. Bezoek is in iedere fase passend bij de lokale situatie en de daarbij behorende huisregels mogelijk. Lees meer. 

Ontmoetingscentra en dagverzorging 
Betreft het een ontmoetingscentrum of dagverzorging dan worden passende maatregelen in de huiskamer genomen en indien nodig wordt een huiskamer zelfs tijdelijk gesloten. Pieter van Foreest volgt hierin de landelijke richtlijnen. Het betreft hier thuiswonende cliënten die onder de zorg van de eigen huisarts vallen. Zij zullen indien van toepassing thuis in quarantaine verblijven. 

Thuiszorg/ wijkverpleging en hulp bij het huishouden thuis 
Betreft het cliënten die thuiswonen en zorg of ondersteuning thuis krijgen van Pieter van Foreest, dan verblijven deze cliënten in thuisquarantaine. De zorgroute en/of ondersteuning wordt aangepast aan de situatie.

​We doen er met elkaar alles aan om verdere verspreiding te voorkomen en handelen hierin volgens de richtlijnen en procedures van het RIVM en de eigen aanvullende richtlijnen.