Update corona 23 april 2021

Geplaatst op: 23 April 2021

Onderstaand het huidige overzicht van heden 8.00 uur van locaties van Pieter van Foreest waar (gedeeltelijke) isolatie van toepassing is in verband met besmetting COVID-19 bij cliënt(en):

 • GRZ Beukenlaan
 • Thuiszorg
  Ondersteuning is hierop aangepast. Inzet speciale coronaroute.
 •  
 • Daarnaast kan het zijn dat er afdelingen PREVENTIEF in isolatie worden geplaatst i.v.m. verdenking van een besmetting. Deze staan niet in bovengenoemd overzicht. 

Besmetting COVID-19 bij cliënt
Alle cliënten worden nauwlettend in de gaten gehouden voor wat betreft mogelijke klachten en/of besmetting. Bij klachten wordt de betreffende cliënt (indien mogelijk) direct getest door de (huis)arts en de eerste contactpersoon wordt direct op de hoogte gebracht hiervan. Op het moment dat er een besmetting is op een locatie, wordt er aan de hand van strikte richtlijnen geïsoleerd en de daarbij behorende beschermende middelen ingezet. Het isoleren proberen we altijd zo beperkt mogelijk te houden, afhankelijk van de situatie kan dit een (huis)kamer of afdeling of meerdere afdelingen zijn. In overleg met de betreffende (huis)arts en de eerste specialist ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest worden alle noodzakelijke maatregelen genomen.

 • Cliënten die bij Pieter van Foreest wonen of tijdelijk verblijven 
  Betreft het locaties waar cliënten wonen en/of tijdelijk verblijven dan worden zij in quarantaine verzorgd en indien nodig verblijven ook de andere cliënten van de betreffende afdeling uit voorzorg in afzondering. Bezoek is in iedere fase (in beperkte mate) mogelijk. Lees meer. 
 • Ontmoetingscentra en dagverzorging 
  Betreft het een ontmoetingscentrum of dagverzorging dan wordt een huiskamer tijdelijk gesloten. Het betreft hier thuiswonende cliënten die onder de zorg van de eigen huisarts vallen. Zij zullen thuis in quarantaine verblijven. 
 • Thuiszorg/ wijkverpleging en hulp bij het huishouden thuis 
  Betreft het cliënten die thuiswonen en zorg of ondersteuning thuis krijgen van Pieter van Foreest, dan verblijven deze cliënten in thuisquarantaine. De zorgroute en/of ondersteuning wordt aangepast aan de situatie.

​We doen er met elkaar alles aan om verdere verspreiding te voorkomen en handelen hierin volgens de strikte richtlijnen en procedures van het RIVM en de eigen aanvullende richtlijnen.

Aan iedereen willen we vragen de richtlijnen te blijven volgen:

 • Heeft u klachten? Kom niet op bezoek en laat u testen.
 • Heeft een cliënt die bij ons woont of tijdelijk verblijft klachten? Dan laten we direct testen en nemen we preventieve maatregelen (preventieve isolatie)  
 • Heeft een cliënt of huisgenoot in de thuissituatie klachten? Laat het direct telefonisch weten aan het zorgteam/het ontmoetingscentrum, zodat ze de zorg en ondersteuning hierop kunnen afstemmen/preventieve maatregelen kunnen nemen. En laat u direct testen.  
 • Heeft een medewerker of huisgenoot klachten? Ook zij volgen de richtlijnen en worden gevraagd om heel goed op de eigen gezondheid te letten en bij eventuele mogelijke klachten, direct de benodigde actie te ondernemen (telefonisch informeren leidinggevende, volgens de richtlijnen testen, persoons beschermende middelen etc.)