Vaccinatie thuiswonende cliënten en cliënten verzorgingshuis

Geplaatst op: 22 Januari 2021

Cliënten die ingeschreven staan bij een huisarts en bij wie het hoofd-/regiebehandelaarschap en medisch dossier dus primair bij een reguliere huisartsenpraktijk ligt, worden gevaccineerd onder verantwoordelijkheid van de huisarts en diens huisartsenpraktijk.

Verzorgingshuiscliënten
Pieter van Foreest is in nauw contact met de huisartsen in de regio om e.e.a. goed af te stemmen v.w.b. de verzorgingshuiscliënten die bij Pieter van Foreest wonen, zodat zodra ook zij uitgenodigd kunnen worden voor vaccinatie, dit snel en zorgvuldig en in samenwerking met de huisarts opgepakt kan worden. We houden de cliënten en hun naasten hierover op de hoogte. 

Thuiswonende cliënten
Ook de andere thuiswonende cliënten die ingeschreven staan bij een huisarts, worden door de huisarts t.z.t. uitgenodigd voor de vaccinatie. 

De vaccinatie gaat stap voor stap. Meer informatie vindt u op www.coronavaccinatie.nl