Vaccinaties met AstraZeneca snel hervat

Geplaatst op: 22 Maart 2021

 

In de week van 22 maart 2021 begint het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca weer. De tijdelijke pauze met prikken van AstraZeneca, die op 14 maart 2021 uit voorzorg werd ingelast, is niet langer nodig. Dat is besloten op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanuit het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Onderzoek naar AstraZeneca-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft bevestigd dat het AstraZeneca-vaccin veilig en effectief is. De bekende gevallen zijn beoordeeld en het EMA geeft aan dat het een zeer klein risico betreft om klachten te ontwikkelen.

Europees onderzoek

Er is met alle kennis in Europa heel hard gewerkt om in korte tijd met een antwoord te kunnen komen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is op basis van alle beschikbare gegevens niet tot de conclusie gekomen dat er een mogelijk verband is tussen de ernstige ziektebeelden en het vaccin. De ziektebeelden komen niet vaak voor. Nader onderzoek is noodzakelijk en het EMA zal nieuwe meldingen nauwgezet blijven volgen. Het is dan ook belangrijk te benadrukken dat de voordelen van het vaccin nog steeds opwegen tegen de zeer kleine risico’s.

Andere landen gaan ook door met AstraZeneca

Ook in andere Europese landen wordt de vaccinatie met AstraZeneca weer zo spoedig mogelijk hervat. Het gaat dan onder andere om Duitsland, Italië en Frankrijk. In een klein aantal landen wordt op zeer korte termijn een besluit genomen. 

Opnieuw pauzeren kan altijd

Bij elk vaccin worden de bijwerkingen op elk moment goed in de gaten gehouden. Wanneer er aanleiding is om opnieuw te pauzeren is dat altijd een mogelijkheid.

Geen aanwijzingen voor verhoogd trombose-risico

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft geen aanwijzingen gevonden dat er een verhoogd risico is op normale trombose, zoals diep veneuze trombose (trombose in de benen) en longembolie, na vaccinatie met AstraZeneca. Heeft u zorgen over uw specifieke situatie? Bel dan uw huisarts.

Opletten op symptomen

Het is heel belangrijk dat zorgverleners en mensen die gevaccineerd zijn, alert zijn op symptomen die passen bij deze specifieke combinatie van stolselvorming én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Het is belangrijk om direct medische hulp in te inschakelen wanneer de volgende klachten zich voordoen na vaccinatie met AstraZeneca:

 • kortademigheid;
 • pijn op de borst of in de buik;
 • zwelling of kou in arm of been;
 • ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht;
 • aanhoudende bloeding;
 • meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de kin.

Informatie over AstraZeneca aangevuld

Het Europese geneesmiddelenbewakingscomité PRAC adviseert om de productinformatie voor zorgverleners (SmPC) en de bijsluiter voor patiënten aan te vullen met een waarschuwing.

Afspraak voor vaccinatie met AstraZeneca

Wie worden op dit moment gevaccineerd met AstraZeneca?

Op dit moment worden 3 groepen gevaccineerd met AstraZeneca:

 • Zorgmedewerkers (via de GGD)

 • 60-64-jarigen, mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (via hun huisarts)
 • Intramurale ggz-cliënten en ggz-medewerkers (via de instelling)

Mijn afspraak voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin is afgezegd. Wat moet ik doen?

 • Zorgmedewerkers krijgen een SMS van de GGD en kunnen vervolgens een nieuwe afspraak inplannen via het callcenter.
 • Mensen die via de huisarts worden gevaccineerd, worden door hun huisarts benaderd voor een nieuwe afspraak.
 • Medewerkers en cliënten in de ggz worden geïnformeerd door hun instelling als zij gevaccineerd kunnen worden.

Wanneer wordt er weer geprikt met het AstraZeneca-vaccin?

De vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin gaan in de week van 22 maart weer verder. Heeft u een brief  voor een afspraak ontvangen van het RIVM of uw zorgwerkgever? Dan kunt u een afspraak maken voor vaccinatie.

Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Ik wil straks niet nog een AstraZeneca-prik. Kan mijn 2e prik ook met een ander vaccin?

Nee, dat kan niet. Een 2e vaccinatie met een ander vaccin wordt niet geadviseerd en is daarom niet mogelijk. Ook wordt geadviseerd om de tweede prik wel te nemen. U bent dan zo goed mogelijk beschermd tegen het coronavirus.  

Lees ook het artikel: 'AstraZeneca is veilig. Hoe zit dat?'

Kan ik een ander vaccin krijgen dan het AstraZeneca-vaccin?

Nee, u kunt niet kiezen voor een ander vaccin. Op basis van een advies van de Gezondheidsraad is bepaald wie welk vaccin krijgt.

Zit er door de ingelaste pauze niet teveel tijd tussen mijn twee prikken?

Op dit moment zijn er alleen nog eerste prikken met het AstraZeneca-vaccin gezet. Het moment dat mensen in aanmerking komen voor hun tweede prik zal de achterstand zijn ingelopen.

Onverwachte klachten of bijwerkingen na AstraZeneca-prik

Als u onverwachte klachten of onbekende klachten krijgt na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. Het is belangrijk  dat u aan uw arts aangeeft dat u recentelijk gevaccineerd bent.

Bijwerkingen

Na het vaccineren kunt u tot aan 14 dagen bijwerkingen ervaren.

De kans op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin is goedgekeurd, is klein. Toch kunnen we het nooit helemaal uitsluiten. Dit geldt niet alleen voor het coronavaccin. Daarom houden we, ook na goedkeuring, het vaccin goed in de gaten. Voor het coronavaccin is er zelfs een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is.

Bijwerkingen melden

U kunt uw bijwerkingen melden bij bijwerkingencentrum Lareb.  Het bijwerkingencentrum Lareb analyseert vervolgens de gemelde bijwerkingen.

 

 

BRON: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin

Rijksoverheid logo