Vaccinaties verpleeghuiscliënten volop aan de gang bij Pieter van Foreest!

Geplaatst op: 26 Januari 2021

Het vaccineren is vandaag, 26 januari bij Pieter van Foreest van start gegaan!

Pieter van Foreest heeft vanochtend de eerste levering met het coronavaccin Pfizer/BioNtech ontvangen en is direct gestart met het vaccineren van de eerste verpleeghuis cliënten die toestemming hiervoor hebben gegeven middels het toestemmingsformulier. 

 

Toestemmingsformulier 
Afgelopen week is aan alle verpleeghuiscliënten en/of diens wettelijk vertegenwoordiger een informatiebrief met toestemmingsformulier en uitleg over het vaccin per post verstuurd. Binnen korte tijd kwamen er stapels met toestemmingsformulieren retour. Hiervoor onze oprechte dank! 

 

Vaccinatieteams
We zijn enorm trots op de vaccinatieteams, de collega's van de locaties en de werkgroep vaccinatie. Zij hebben dit samen supersnel geregeld en opgezet! Bovendien was er een enorme belangstelling om te kunnen deelnemen aan de vaccinatieteams. Op naar een goede week met heeeeel veel vaccinaties.

 

Planning
Het is i.v.m. het type vaccin belangrijk om cliënten per locatie zoveel als mogelijk tegelijk te kunnen vaccineren. Er wordt met zes mobiele vaccinatieteams tegelijk gevaccineerd verdeeld over de locaties en verdeeld over 3 dagen, met een uitloop mogelijkheid voor een vierde dag. De inentingen vinden plaats op 26,27 en 28 januari en eventueel 29 januari. 

 

26 januari 

 • De Bieslandhof in Delft
 • Revalidatie en Herstel aan de Beukenlaan (voor de cliënten die langere tijd bij ons verblijven (ivm 2e vaccinatie))
   

27 januari

 • Die Buytenweye
 • De Kreek (incl. ELV HC cliënten langere tijd) 
 • Triangel
 • Akkerleven
 • De Bieslandhof
   

28 januari

 • Stefanna
 • Weidevogelhof
 • Veenhage
 • De Hooge Tuinen
 • De Terwebloem
 • Sonnevanck
 • Singelhof
 • Vlietzicht
 • Zorgboerderij 

 

Geen vaccinatie bij postieve COVID test 
De specialisten ouderengeneeskunde / artsen van Pieter van Foreest controleren vooraf of de vaccinatie geplaatst kan worden bij een cliënt. Zo kan een cliënt nog niet gevaccineerd worden binnen 4 weken na een positieve covid test bij een cliënt. Indien dit van toepassing is of er is een andere reden waarom er nu nog niet gevaccineerd kan worden, dan kan er op een later moment alsnog gevaccineerd worden. Dit wordt nauwkeurig bijgehouden door de verantwoordelijke arts/specialist ouderengeneeskunde op de locatie. 

​ 

Eén van de eerste vaccinaties bij Pieter van Foreest

 

Vacciniatie GRZ (1)

 

Cliënten worden begeleid door bekend gezicht op de locatie.  
De collega van het vaccinatieteam vaccineert. 
De arts / verpleegkundige houdt toezicht

  Vacciniatie GRZ (2)

 

 

Leerlingen van het ROC Mondriaan treffen de voorbereidingen

 

Vacciniatie GRZ (3)