Versoepelen bezoek en activiteiten passend bij de lokale situatie

Geplaatst op: 22 April 2021

Versoepelen bezoek en activiteiten 

Stap voor stap

Nu veel van de cliënten zijn en/of worden gevaccineerd, is versoepeling van de bezoekregeling stap voor stap en onder voorwaarden mogelijk. Onderstaand leest u hier meer over: 

Versoepeling passend bij lokale situatie

Per locatie wordt gekeken naar de lokale situatie en de mogelijkheden per afdeling/locatie de daarbij behorende huisregels zijn van toepassing. De eerste contactpersoon ontvangt altijd EERST informatie / een bericht van de locatie of en zo ja, per wanneer welke versoepeling plaatsvindt.

Versoepeling is mogelijk indien 

 • er geen besmetting is op de betreffende afdeling (situatie wit, beperkt oranje en uitgebreid oranje) 
 • cliënten op een afdeling/locatie twee coronavaccinaties hebben ontvangen (en hier voldoende tijd (landelijke richtlijn) zit tussen de 2de vaccinatie en versoepeling)
 • de vaccinatiegraad op een afdeling/locatie minimaal 80% is 
 • versoepeling is altijd stap voor stap passend bij de lokale situatie en gaat in passend bij lokale situatie (locatie informeert de bewoners/eerste contactpersonen hierover). 
  • Stap 1 in de versoepeling
  • kan indien de 2de vaccinatie heeft plaatsgevonden en er minimaal 10 dagen tussen de 2de vaccinatie en het ingaan van de eerste stap van de versoepeling  bezoekregeling zit
  • Stap 2 in de versoepeling
  • kan indien eerste stap succesvol was en er  minimaal 2 weken zitten tussen ingaan stap 1 en ingaan stap 2
  • Stap 3 in de versoepeling 
  • kan indien stap 1 en 2 succesvol waren en er minimaal 2 weken zitten tussen ingaan stap 2 en ingaan stap 3
 • Huisregels passend bij betreffende lokale situatie zijn en blijven van toepassing
   

Uitzonderingen

 • Is er een besmetting op een afdeling? 
  Dan is er sprake van isolatie/quarantaine  (beperkt rood of uitgebreid rood) Hierbij gelden de daarbij horende huisregels. Hierbij is GEEN versoepeling van toepassing.
 • Is er sprake van een acute terminale situatie?
  Dan vindt er afstemming plaats met de locatie/team(manager) en worden er afspraken gemaakt v.w.b. bezoekmogelijkheden, waarbij ook hierbij de 1,5 meter blijft gegarandeerd. Ook in deze situatie geldt: bezoek is alleen mogelijk op afspraak/in afstemming met de locatie. Het is dus niet mogelijk om onaangekondigd en zonder afstemming op bezoek te komen.

Altijd eerst informatie via de eigen locatie
De locatie informeert altijd de eerste contactpersonen met informatie en de ingangsdatum van de eventuele versoepeling. U ontvangt dus ALTIJD eerst bericht van de locatie of en zo ja per wanneer versoepeling eventueel plaats kan vinden. 

 

 

Versoepeling bezoekregeling wonen met zorg locaties

Stap 1 versoepeling bezoekregeling wonen met zorg locaties
Voor de wonen met zorg locaties/afdelingen waar de eerste stap van versoepeling mogelijk is

 • bezoek op afspraak van maximaal 2 personen per bezoek per dag uit een vaste groep van 6 personen volgens de geldende huisregels passend bij de situatie op dat moment op de afdeling/locatie
 • Bezoekfrequentie blijft gelijk
   

Stap 2 versoepeling bezoekregeling wonen met zorg locaties
Voor de wonen met zorg locaties/afdelingen waar de tweede stap van versoepeling mogelijk is. (eerste stap succesvol en minimaal 2 weken na ingang van eerste stap).

 • Stap 1 geldt met toevoeging: 
 • bezoek op afspraak van maximaal 2 personen per bezoek per dag volgens de geldende huisregels passend bij de situatie op dat moment op de afdeling/locatie (dus geen vaste groep van 6 personen meer)
 • Bezoekfrequentie blijft gelijk
 • Bezoek naar huis voor dagdeel is mogelijk met instructie en in achtneming van de algemeen geldende regels, er is geen standaard quarantaine meer van toepassing bij terugkomst, wel wordt er laagdrempelig getest.  

Stap 3 versoepeling wonen met zorg locaties
Voor de wonen met zorg locaties/afdelingen waar de derde  stap van versoepeling mogelijk is, (eerste en tweede stap succesvol en minimaal 2 weken na ingang van tweede stap).

 • Stap 2 geldt met toevoeging: 
 • Indien er geen (preventieve) isolatie van toepassing is op de afdeling (fase wit)
 • Indien de cliënt tweemaal is gevaccineerd EN indien de bezoeker tweemaal is gevaccineerd en/of de bezoeker voorafgaand aan het bezoek  negatief getest is, dan mag de bezoeker ervoor kiezen om op de kamer van de clïënt géén mondkapje te dragen en/of geen 1,5 meter afstand te houden. (n.a.v. landelijke richtlijnen) Dit is onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker/eerste contactpersoon en geldt ALLÉÉN op de kamer van de cliënt.
 • In alle openbare ruimtes blijft het dragen van een mondkapje verplicht. 

Activiteiten voor cliënten

Ook worden er steeds weer wat meer (gezamenlijke) activiteiten kleinschalig en dus wel in beperkte groepsgrootte georganiseerd. Uiteraard passend bij de locatie/afdeling(en) en de op dat moment geldende situatie. Hierbij houden we rekening met het maximum aantal personen in ruimtes. Ook worden hierbij indien mogelijk weer enkele vrijwilligers gevraagd worden om te helpen bij deze activiteiten. De locatie geeft hier passend bij de lokale situatie invulling aan. 

 

Versoepeling bezoekregeling tijdelijk verblijf afdelingen/locaties

Voor de eerstelijns, tijdelijk verblijf afdelingen geldt dat hier cliënten tijdelijk verblijven. Zij komen uit de thuissituatie en gaan hier in de meeste gevallen ook na een tijdelijk verblijf bij Pieter van Foreest weer naar terug. Door de hoge mate van wisselingen van cliënten op deze afdelingen gelden hier andere huisregels. De betreffende locatie/afdeling informeert de betreffende cliënten/eerste contactpersonen hier separaat over welke huisregels van toepassing zijn.