Versoepeling bezoekregeling onder voorwaarden mogelijk : maatwerk per lokale situatie

Geplaatst op: 15 Maart 2021

 

Afgelopen maandag 8 maart werd tijdens de persconferentie van het kabinet verkondigd dat verpleeghuizen met een hoge vaccinatiegraad en waarbij cliënten 2 gevaccineerd zijn, onder bepaalde voorwaarden de bezoekregeling weer kunnen verruimen. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee!

 

Afgelopen week hebben we dit uitgewerkt, zodat we stap voor stap kunnen versoepelen, passend bij de lokale situatie. Het gaat steeds om maatwerk. Iedere locatie informeert de eigen contactpersonen over de lokale situatie, juist omdat het maatwerk is. We houden de landelijke richtlijnen nauwlettend in de gaten. Indien er naar aanleiding van de landelijke richtlijnen nog verder versoepeld kan worden, pakken we dit uiteraard op.

Is er onverhoopt toch sprake van een besmetting (vaccinatie betekent namelijk niet dat je helemaal niet meer besmet kunt raken), dan is er sprake van isolatie volgens de richtlijnen/huisregels. Onderstaand meer informatie. 

 

Bezoekregeling stap voor stap versoepelen

Nu veel van de cliënten  zijn en/of worden gevaccineerd, is versoepeling van de bezoekregeling stap voor stap en onder voorwaarden mogelijk. 

 

Voorwaarden

Versoepeling van de bezoekregeling is ALLEEN mogelijk voor een afdeling/locatie indien cliënten 2 coronavaccinaties hebben ontvangen en de vaccinatiegraad op een afdeling/locatie minimaal 80% is. 

 

Versoepeling passend bij lokale situatie

Een grote groep cliënten heeft onlangs de tweede coronavaccinatie ontvangen, een andere groep ontvangt de tweede vaccinatie (in samenwerking met de regionale huisartsen) binnenkort. Per locatie wordt gekeken naar de lokale situatie en de mogelijkheden per afdeling/locatie.  De eerste contactpersoon ontvangt dus altijd EERST informatie / een bericht van de locatie of en zo ja, per wanneer de versoepeling plaatsvindt.

 

Wat houdt de versoepeling bezoekregeling op hoofdlijnen in?

Voor de locaties/afdelingen waar versoepeling mogelijk is, omdat zij aan de voorwaarden voldoen (met uitzondering van eerstelijns tijdelijk verblijf afdelingen, lees hierover verderop meer) en NA het informeren van de eerste contactpersonen van de startdatum versoepeling, houdt dit op hoofdlijnen het volgende in: (let op; indien er sprake is van quarantaine/isolatie i.v.m. mogelijke besmetting dan geldt altijd de bezoekregeling passend bij de betreffende situatie):
 

  • Bezoek op afspraak van maximaal 2 personen per bezoek per dag uit een vaste groep van 6 personen volgens de geldende huisregels passend bij de situatie op dat moment op de afdeling/locatie (situatie wit, berperkt oranje en uitgebreid oranje). De vaste groep van bezoekers wordt van tevoren vastgesteld door de cliënt in samenspraak met de eerste contactpersoon/vertegenwoordiger. 
  • Is isolatie/quarantaine noodzakelijk in verband met besmetting(en) (beperkt rood of uitgebreid rood) dan gelden de huidige daarbij behorende huisregels. Hierbij is GEEN versoepeling van toepassing. 
  • Indien er sprake is van een acute terminale situatie dan is en blijft een uitzondering mogelijk. In deze situatie vindt er afstemming plaats met de locatie(manager) en worden er afspraken gemaakt v.w.b. bezoek om ook hierbij de 1,5 meter te kunnen blijven garanderen. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak/in afstemming met de locatie. Het is dus niet mogelijk om onaangekondigd en zonder afstemming op bezoek te komen.


Eerste contactpersonen ontvangen ALTIJD eerst een bericht van de locatie of en zo ja, per wanneer de versoepeling eventueel plaatsvindt. Pas vanaf de door de locatie gecommuniceerde datum geldt eventueel de nieuwe versoepelde bezoekregeling.

 
 Huisregels passend bij de lokale situatie

Er zijn 5 mogelijke situaties:

Indien er (een verdenking van) een coronabesmetting is dan wordt er steeds gekeken door het lokale preventie en uitbraakteam hoe zij zo goed als mogelijk en zo klein als mogelijk kunnen isoleren. Dit kan op kamer-, afdelings- of locatieniveau zijn. Dit blijft van toepassing.

  • Is er geen besmetting (wit, beperkt oranje, uitgebreid oranje) dan kan een locatie/afdeling indien zij aan de voorwaarden voldoen versoepelen in de bezoekregeling.
  • Is er wel een besmetting (beperkt rood, uitgebreid rood) dan blijven de huidige huisregels gelden. 

Op bezoek tijdelijk verblijf

Voor de tijdelijk verblijf afdelingen geldt dat hier cliënten tijdelijk verblijven. Zij komen uit de thuissituatie en gaan hier in de meeste gevallen ook na een tijdelijk verblijf bij Pieter van Foreest weer naar terug. Door de hoge mate van wisselingen van cliënten op deze afdelingen gelden hier andere huisregels. De betreffende locatie/afdeling informeert de betreffende cliënten/eerste contactpersonen hier separaat over welke huisregels van toepassing zijn. Op hoofdlijnen is dit als volgt: 

 

  • bezoek op afspraak van maximaal 2 personen per bezoek per dag uit een vaste groep van 4 personen volgens de geldende huisregels passend bij de situatie op dat moment op de afdeling/locatie (situatie wit, berperkt oranje en uitgebreid oranje)
  • Is isolatie/quarantaine noodzakelijk in verband met besmetting(en) (beperkt rood of uitgebreid rood) dan gelden de huidige daarbij behorende huisregels. Hierbij is GEEN versoepeling van toepassing.