Versoepelingen binnen woonzorgcentra en verpleeghuizen

Geplaatst op: 5 Mei 2021

Het vaccineren van de bewoners van de woonzorgcentra en verpleeghuizen van Pieter van Foreest is grotendeels afgerond. Alle cliënten die gevaccineerd wilden worden, zijn inmiddels gevaccineerd. Dankzij het vaccineren en de hoge vaccinatiebereidheid van cliënten is het aantal besmettingen sterk gedaald. Het aantal uitbraken van besmettingen binnen de locaties is inmiddels minimaal. Daarom kunnen we nu na een lange en spannende tijd voorzichtig en stap voor stap versoepelen. Meer bezoek mogen ontvangen, op de eigen kamer, activiteiten die weer georganiseerd kunnen worden en de inzet van vrijwilligers die weer mogelijk is. Wat hebben we hier lang op gewacht.

Opnames in een verpleeghuis

Wanneer een verhuizing naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis onvermijdelijk is, is dit voor alle betrokkenen een moeilijk en ingrijpend moment. De coronacrisis en alle maatregelen die nodig waren om cliënten zoveel mogelijk veilig te houden maakten deze keuzes er niet makkelijker op. We zagen dan ook dat opnames daardoor uitgesteld werden. De versoepelingen geven ook in deze situaties lucht. Familie kan dichtbij blijven zowel voor, tijdens als na de verhuizing. De vertrouwde gezichten die zo belangrijk zijn tijdens zo’n overgang.

Bij vragen, bel of mail voor advies

De versoepelingen gaan stap voor stap en zijn locatie gebonden. Per stap wordt goed gekeken of alles naar verwachting verloopt voordat de volgende stap genomen wordt. Hierdoor kunnen de versoepelingen per locatie van elkaar verschillen. Heeft u als verwijzer vragen of bent u op zoek naar advies. Bel of mail naar het klantcontactcentrum van Pieter van Foreest.